CHA CŨ


về cha phơi o ngoi sn
thầy tu m cứ nghe chn hải hồ
sợ mai sương gi dạt x
ti nng, rớt chữ nam m ven đường
đm xa...buồn thắp b hương
khi bay...mnh tc pha sương mất rồi
giữa khuya mở cửa nhn trời
nỗi ring meo mốc ai người tương tri !


Toại Khanh, Tampa rằm Ging 2016


 

 

 

 

BACK

 

 

Home