TẾT CON KHỈ


Sáng sớm có người gọi chúc xuân
ngó lên tờ lịch...tết Bính Thân
bật cười, đất khách xuân con khỉ !
năm cũ c̣n kia những nợ trần
Không bánh, không trà, không mứt tết
khai bút đầu năm một chữ Không
dán lên trước cửa mừng xuân mới
thật lạ, bỗng nghe nhẹ cả ḷng !
ngẫm lại dù sao cũng tân niên
xin chúc gần xa mấy bạn hiền
năm mới thảy đều nhanh như....khỉ
mau mắn tay chân để hốt tiền
xin chúc những ai là hành giả

xuân về thuần hoá cái tâm viên
ḷng phàm, xuân mới thôi bay nhảy
an lạc đầu năm một cơi thiền
xin chúc mấy người là học giả
dich soạn, ấn hành sách liên miên
tay bỏ cuốn này, cầm cuốn khác
Ấn tống..người ta cũng gửi tiền !
Xin chúc những người đang gối lẻ
năm nầy sớm hái được nhân duyên
nhưng nhớ thủy chung đừng buông bắt
bắt cá hai tay chỉ chuốc phiền..
chúc hết người ta, lại chúc ḿnh
xin trời phương ngoại dẫu lênh đênh
được vui cho hết năm con khỉ
đừng rớt dọc đường ...chí độ sinh !


Toại Khanh, xuân Bính Thân 2016


 


 

 

 

 

BACK

 

 

Home