TÊN CHÙA

 

Thiền viện cất xong đă gần một năm, chỉ có hàng rào và cánh cổng gỗ sơ sài, không có bảng tên. Bà con nhiều người đề nghị với thầy nên dùng tạm một cái tên ǵ đó rồi viết lên tấm bảng nhỏ để ngoài đường với lư do đơn giản là mọi người có cái tên để gọi thiền viện khi cần.

Lần đó, trong một khoá tu, nghe một số hành giả nhắc lại chuyện này, thầy trầm ngâm một lát rồi thong thả:

-Tên của thiền viện không phải không có, tui tính toán lâu rồi, nhưng cái ǵ cũng phải có thời điểm thích hợp. Tui tính nếu sắp tới bà con về thưa thớt quá th́ tui sẽ đặt tên thiền viện là Văn Thánh, hàm chứa hai  ư nghĩa:

-Văn Thánh là nơi hành giả chỉ lắng nghe theo lời Phật, không theo tà sư ác hữu; chỉ nghe theo tiếng nói trí tuệ, của thánh hiền ba đời mười phương, không theo thúc đẩy của phiền năo.

-Nghĩa cuối cùng...Văn Thánh nói lái là Thanh Vắng, nghĩa là giống như chùa Bà Đanh!

Toại Khanh

 


Cập nhật 5/1/2018

BACK

 

Home