KHI NÀO MỚI TU THIỀN

Sư Giác Nguyên (giảng)

 

“Chớ hẹn tuổi già mới học đạo
Mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh”

Có nhiều người nói là lớn tuổi sẽ đi tu thiền. Tôi nghe nhiều người nói vậy lắm, đó là một thứ suy nghĩ rất là không nên. Ngay thời c̣n trẻ c̣n khỏe, tu được th́ nên làm liền chứ đừng có đợi. Coi chuyện tu thiền khi nào hưỡn th́ làm là không được. Đừng có đặt chuyện tu thiền vào cái dấu mốc thời gian tuổi già, nếu làm được sớm th́ làm ngay bây giờ v́ nhiều lư do: Chúng ta không biết được chúng ta sống bao lâu, chúng ta sẽ ra đi lúc nào. Và có nhiều trường hợp sống lâu nhưng chúng ta không c̣n điều kiện tâm lư để mà làm việc đó nữa. Và sẵn đây tôi nói luôn, có nhiều trường hợp nói nghe tội nghiệp lắm: “Trẻ như vầy đẹp như vầy mà đi chùa thành bà già sớm; “Tuổi trẻ mà nghĩ nhiều về kiếp nhân sinh, nghĩ về tôn giáo triết học sẽ làm cho cái đầu ḿnh nó bị lăo hóa sớm”. Thật ra có một chuyện quí vị khó ngờ đó là người sống trong tinh thần Phật pháp chính là cái người trẻ hoài không già.

Người biết chấp nhận có 2 hạng:

1. Chấp nhận sự thật để rồi bi quan, ăn rồi cứ nghĩ là có một ngày rồi ḿnh già, chết; rồi sẽ ra đi bỏ lại tất cả. Đó là cách nghĩ tiêu cực .

2. Chấp nhận sự thật và thấy rằng sống và chết chỉ cách nhau một sợi tóc; cái chết không phải là sự kết thúc mà nó c̣n là điểm bắt đầu.

Nhiều người cứ nói là “lúc cuối đời”, nhưng cuối là cuối của kiếp này thôi chứ nó là điểm bắt đầu trong một kiếp khác, vấn đề là chúng ta có hành trang trong hành tŕnh mới hay không mới lớn chuyện. Hành trang trong đạo chỉ cần có 3 thứ: phước vật, phước đức và phước trí

- Phước vật: khả năng buông bỏ vật chất.

- Phước đức: không sát sanh, không làm cho ai đau, không làm cho ai sợ, không làm tổn thương ai, là khả năng quan tâm đến người khác để ḿnh hành xử cho phải phép.

- Phước trí: không thích bị ngăn che trong nhận thức, không sợ sự thật mà là yêu sự thật. Đời ra làm sao th́ thấy như vậy, thấy rằng đây là danh, đây là sắc, chứ không có thằng Tèo thằng Tư, ông A bà B nào hết, và đồng thời cũng thấy rằng danh và sắc nầy do duyên mà có, có rồi phải mất. Đây là sự thật mà ḿnh phải thấy. Thành Phật tức là xé toạc cái màn vô minh đă che ḿnh mấy chục tỷ a-tăng-kỳ đại kiếp. (Nhị Tường ghi)
 

 

 

 

BACK

 

Home