TRONG TÙ HAY NGOÀI TÙ

Sư Giác Nguyên (giảng)

Có một cuốn phim ngắn của Nhựt bổn có tên là Blind Samurai, một hiệp sĩ mù, khi ra tù bạn bè đến thăm, ông nói: “Đối với tôi tù hay không tù nào có khác ǵ nhau, vấn đề là ổ khóa được khóa bên trong hay bên ngoài và ai là người giữ ch́a khóa.”

Có nhiều cách để chúng ta có mặt trong Phật pháp và như trong câu chuyện tôi vừa kể, tù hay không tù nằm ở điểm là ổ khóa được khóa trong hay khóa ngoài và ai giữ ch́a khóa. Nếu ḿnh đang ở trong pḥng khóa cửa và ḿnh giữ ch́a khóa th́ ḿnh đâu phải ở tù. Cũng căn pḥng đó, cũng ổ khóa đó mà người khác giữ ch́a khóa th́ đúng là ta đang bị giam, kính thưa quí vị. Ở đây cũng vậy, tôi mong mọi người trong room này nghe chỗ này mà về tự hỏi ḿnh, những thứ ḿnh đang nắm giữ trong tay mỗi ngày là ḿnh làm chủ nó hay nó làm chủ ḿnh. Và hiện giờ ḿnh có phải là người đang bị sống trong một nhà tù hay không, nhà tù của t́nh cảm, gia đ́nh, của sức khỏe, của nhan sắc, của thị phi, của ư tưởng trốn khổ t́m vui, ham sống sợ chết… Tất cả đều là nhà giam hết, vấn đề là ai giữ ch́a khóa và khóa trong hay khóa ngoài. Sự có mặt của ḿnh trong đạo có nhiều kiểu. Sự có mặt của người chuyên tu khổ hạnh cũng là một kiểu có mặt; sự có mặt giữa đám đông có quần chúng, sự có mặt của một giảng sư, pháp sư, của một cư sĩ có bạn đạo có thầy tổ, cũng là một kiểu có mặt. Nhưng kiểu có mặt nào đi nữa cũng phải hướng đến lư tưởng cao nhất, đó là sự giải thoát. (Nhị Tường ghi)

 

 

 

 

 

 

BACK

 

Home