V̀ SAO PHẢI TIN PHẬT

Sư Giác Nguyên (giảng)

Có một chuyện rất khoa học, tôi không bắt quư vị phải nhắm mắt tin Phật nhưng tôi cho quư vị một gợi ư. Đó là, thứ nhất muốn tin cái ǵ phải có bằng chứng, muốn bác cái ǵ cũng phải có bằng chứng. Thứ hai, ta không thể nào can thiệp được vào một vật ǵ đó mà ta không thấy nên dù có văn minh khoa học cách mấy mà cho đến bao giờ chúng ta không thấy được cái tâm th́ chúng ta không làm được ǵ với nó hết. Đó là lư do v́ đâu mà bây giờ chúng ta vẫn phải học Phật.

Tôi đă đọc hơi nhiều về Kinh Thánh, Khổng giáo, Do Thái giáo, kể cả Lăo Trang là hệ thống mà tôi rất là mê, tôi không thấy một hệ thống tư tưởng nào hơn được Phật pháp.

Kể cả khi tôi không tin Phật, không phải là Phật tử th́ đây cũng là hệ tư tưởng mà rất đáng để tôi bận tâm v́ hai lẽ: có bài bản, có hệ thống và tôi đă t́m thấy ít nhiều sự lợi lạc từ hệ thống đó; chứ không xúi tôi phải thờ vị này vị kia một cách mù quáng.

Đức Phật đă tháo gỡ cái ṿng kim cô nô lệ ra khỏi đầu tôi, Ngài nói: Con được tự do, con vô ngă. Con đừng vội tin những ǵ chỉ v́ nó là truyền thống, chỉ v́ nó được ghi chép trong kinh điển, chỉ v́ nó được nói bởi những người nổi tiếng, những người con rất mực kính yêu; đừng vội tin khi chưa kiểm chứng đó là điều bất thiện, điều nên hay không nên.

Tôi nghĩ, t́m ra được một vị sư phụ như vậy hơi khó bởi v́ không có vị đạo sư nào dám kêu gọi đệ tử nghi ngờ ḿnh. Đối với Đức Phật, cái quan trọng là Ngài kêu ḿnh phải hiểu được Ngài. Và những giây phút cuối cùng trước khi ĺa đời, Ngài nói rơ: Tất cả những h́nh thức lễ bái cúng dường cho Như Lai không bằng hành tŕ và hiểu lời dạy của ta. Khi ta mất rồi th́ đây chính là lời dạy của ta. Ngài không kêu gọi ḿnh lễ lạy, bái sám, đúc tượng, dựng chùa.

Khi ngài Ānanda hỏi: Bạch Thế Tôn, khi ngài tịch rồi th́ chúng tỳ kheo phải làm ǵ với di thể Thế Tôn?

Đức Phật trả lời: Này Ānanda, các ngươi đă theo ta đến đây là đủ rồi, đừng bận tâm đến chuyện đó, việc lo tống táng Như Lai hăy để cho hàng cư sĩ làm. Trách nhiệm của các ngươi chỉ là tu tập và hoằng pháp. Tu tập và hoằng bá những ǵ mà các ngươi tu tập, dạy cho người ta điều ḿnh hành tŕ. (Kinh Đại Bát Niết-bàn).

Chỉ chừng đó thôi chúng ta đă thấy Phật pháp đáng để ḿnh nghiên cứu. Quư vị thấy có vị giáo chủ nào như vậy không? Tôi chưa hề nói rằng quư vị theo Phật sẽ có phước. Quư vị phải nên t́m hiểu Phật pháp. Kinh Qu’ran của Hồi Giáo có một câu thế này: “Thật là đáng buồn cho kẻ nào được một lũ ngu tung hô”. Câu này rất là hay. Các vị thánh một ḷng thương kính Đức Phật nhưng họ không có đêm ngày hai buổi công phu réo gọi Đức Phật để xin phước, xin oai lực của Ngài hộ tŕ. Các ngài hiểu Đức Phật hơn ḿnh, tin Đức Phật hơn ḿnh, ḿnh th́ không hiểu Ngài, không tin Ngài mà cứ sáng ngày hai buổi công phu, bởi v́ người hiểu Phật th́ biết Ngài là ai, Ngài dạy những ǵ và Ngài đề nghị ḿnh nên làm ǵ. Đó là điều quan trọng nhất. (Nhị Tường ghi)

 

 

 

BACK

 

Home