HẠNH DUYÊN

Toại Khanh

Khách sạn hết pḥng, họ cũng hết cách, đành chung pḥng mỗi người một giường. Đêm, tận 2 giờ sáng, hai giường vẫn thao thức. Cuối cùng, là tiếng hắng giọng của nàng nói trỏng, không tiếng xưng hô:

- Vẫn chưa ngủ sao? Trời lạnh không ngủ được...

Không có tiếng trả lời, giọng nàng như có chút cười, vẫn trong bóng tối:

- Có muốn qua giường bên nầy?

Phải một phút sau bên kia có tiếng trả lời, cũng bằng chút cười:

Muốn mà không dám!

Căn pḥng yên lặng.

Lại chừng một phút trôi qua, giọng nàng như khản lại, và thầm th́:

- Đây th́... đám mà không muốn!

Đêm ấy trôi qua b́nh yên không sự cố. Chuyến đi đại khái vui, có vài chuyện để nhớ, muốn quên cũng khó.

Ở đời chuyện ǵ, thứ ǵ cũng phải do chữ duyên mà thành. Thiếu một tí duyên thôi, coi như là vô duyên. Một bên muốn mà không dám, một bên dám mà thiếu tí muốn, thế là sự cố bất sinh. Tùy chuyện mà cầu đủ duyên, tùy chuyện mà nên để nó thiếu duyên. Ta vui hay buồn chỉ một chữ Duyên!

 

 

BACK

 

Home