Chuyện liêu trai trong kinh điển Pàli

Toại Khanh 

 

Một đêm mùa đông, ngồi đọc ngang bài kinh Hemavatasutta (Kinh Tuyết Sơn) số 9 của Kinh Tập (Suttanipàta), phần thứ 5 của Tiểu Bộ Kinh, tôi ṭ ṃ t́m vào Chú Sớ xem rơ ngọn ngành. Ô hay, đó là câu chuyện về hai vị đại lực quỷ vương trong Tuyết Sơn, tiền thân là hai bậc long tượng trong tăng-già thời Phật Ca-Diếp. Tôi nghe một cảm giác lạ đi qua ḷng ḿnh, không phải v́ sợ, mà là chút ǵ ngậm ngùi, bồi hồi.

Theo chú sớ của Suttanipàta, trong thời mạt pháp của Thế-Tôn Ca-Diếp, tức khi Phật đă viên tịch từ lâu, có hai vị trưởng lăo nổi tiếng thạc đức, bác học. Trăm sự trong tăng chúng đều nhờ đến sự chỉ điểm phân giải của các ngài. Rồi th́ một hôm trong tăng chúng có xảy ra chuyện căi cọ giữa hai vị tỷ kheo. Chuyện mỗi lúc một trở nên nghiêm trọng, đến mức cả hai không c̣n muốn nh́n mặt nhau. Kinh ghi rằng một trong hai vị là tỷ kheo hiền thiện, và vị c̣n lại th́ tuy giới luật tinh nghiêm nhưng ḷng tu vẫn c̣n nhiều chỗ bất cập. Ta cứ gọi thầy là tỷ kheo xấu bụng vậy. Tự biết ḿnh có thể phải gặp rắc rối khi nội vụ được đem ra giải tŕnh trước tăng, nên thầy tỷ kheo xấu bụng đă nhanh chân đến gặp mặt hai vị trưởng lăo và ra sức hầu hạ sớm chiều, cung đốn lễ phẩm. Khi thấy đă đến lúc thích hợp, thầy nỉ non thưa lại chuyện bất hoà của ḿnh với những t́nh tiết thay đổi cần thiết.

Ḷng phàm ai cũng có nhược điểm. Và nhiều lúc, đối với người thanh tu chơn chất th́ cái nhược điểm đó càng lớn. Hai vị trưỡng lăo bỗng thấy xót thương cho một kẻ hậu bối biết điều nên mặc nhiên hứa khả một sự đồng thuận.

Rồi đến cái ngày chư tăng họp mặt để phân giải chuyện xích mích giữa hai thầy tỷ kheo vừa kể. Toàn bộ tăng chúng cung kính ngước nh́n lên chỗ ngồi của hai bậc lăo tăng để thỉnh ư. Như ma xui quỷ khiến, hai bậc thượng thủ của tăng-già đă lớn tiếng bênh vực thầy tỷ kheo xấu bụng và như vậy vị tỷ-kheo hiền thiện kia đă rơi vào hoàn cảnh thê thảm, huynh đệ tẩy chay, có người c̣n bẻ bàng ra mặt. Dù tự hiểu đó chỉ là một cuộc tranh căi không nhằm mục đích tranh giành danh lợi, nhưng thầy tỷ kheo hiền thiện đă bàng hoàng trước thái độ khó ngờ của hai bậc đại lăo. Thầy chỉ mong nghe được một lời cảm thông chí t́nh và trung thực giữa chốn ṭng lâm thánh thiện này thôi, mà vẫn không được sao chứ. Thầy t́m đến hội chúng 1000 tỷ kheo đệ tử của hai vị trưởng lăo để thưa chuyện lần nữa. Thế nhưng ḷng trung thành tuyệt đối của họ đối với thầy tổ một lần nữa càng khiến thầy tỷ kheo trẻ ngầm hiểu là giáo pháp Phật-Đà đă sắp ch́m ngấm trong đêm đời. Thầy vào đảnh lễ hai bậc tôn túc lần cuối rồi khóc:

-Hai ngài đă v́ người mà bỏ đạo rồi (sàsanam arakkhitvà puggalam rakkhittha). Hôm nay mới đúng là ngày Thế Tôn thật sự viên tịch !

Lạy xong ba lễ, thầy vĩnh biệt tăng đoàn, về đâu không ai biết. Và chuyện về thầy sau đó cũng nhanh chóng bay biến trong những chuyện đời thời mạt pháp.

Nhưng đó là chuyện của những người trẻ tuổi, họ mau giận rồi cũng mau quên. Đời tu có chút đạo nghiệp xênh xang là đủ vui rồi. Chỉ khổ cho hai vị trưởng lăo. Không ai ngờ được rằng từ sau lúc thầy tỷ kheo hiền thiện kia bỏ đi, hai vị trưởng lăo đă trải qua những đêm dài mất ngũ. Không phải hai vị thương nhớ ǵ nhà sư trẻ cứng cơi kia, họ chỉ bị ám ảnh khôn nguôi với câu nói cuối cùng của thầy. Ǵ mà khó nuốt đến vậy chứ. Vào ra hôm mai, hai vị cứ tự dằn vặt với hồi ức về nét mặt và giọng nói của thầy tỷ kheo trẻ tuổi kia.

Và tuổi già đă lần lượt đưa hai bậc tôn túc đến giường chết. Thật lạ, một đời tu tŕ nghiêm cẩn nhưng hai vị trong phút thoi thóp cứ nghe văng vẳng câu nói của nhà sư trẻ dạo nào. Với đạo hạnh một đời, lẽ ra hai bậc lăo tăng muốn ngự lên tầng trời nào cũng được, nhưng do mối nội kết dằng dai kia thúc đẩy, hai vị đă sinh vào cảnh giới Da-Xoa, một hạng á-thiên không thảnh thơi như chư thiên trên tiên giới nhưng cũng có được những thần lực uy mănh đủ làm mưa gió một phương. Lănh địa của hai vị là vùng Tuyết Sơn, mỗi người một ngọn tiểu sơn làm nơi hùng cứ. Và toàn bộ 1000 tỷ kheo đệ tử của hai vị cũng theo nghiệp a-ṭng ngày trước mà thác sinh làm một hội chúng lâu la gồm ngàn tiểu quỷ.

T́nh tri giao tiền kiếp cộng với lư tưởng tu hành tương đồng nên hai vị quỷ vương tiếp tục nhận ra nhau và tâm đắc thân t́nh không thua ngày xưa.Kinh ghi mỗi tháng một lần, họ gặp nhau và hàn huyên chuyện cũ. Vùng Tuyết Sơn từ đó càng thêm phần thâm nghiêm ngăn cách nhân gian với những tràng cười sảng khoái dưới trăng hay những tiếng thét gào thống hối vào những buổi mưa khuya trên ngàn. Thời gian cứ vậy trôi đi vùn vụt, sông cạn núi ṃn cho qua hết khoảng thời gian chuyển tiếp giữa hai đời Phật.

Rồi hoàng tử Tất-Đạt chào đời ở xứ Ca-Tỳ-La, hơn ba mươi năm sau đă trở thành bậc đại giác làm thầy khắp trời người muôn cơi. Hai vị đại lực quỷ vương kia dĩ nhiên thừa sức biết ngay những đại sự xảy ra chốn nhân gian.Trong một đêm khuya, cả hai cùng hẹn nhau đến vấn đạo Thế-Tôn mà nội dung cuộc đối thoại này chính là kinh Hemavata số 9 của Kinh Tập vừa nhắc ở trên. Trong chánh tạng th́ chỉ ngắn gọn chừng đó, t́m vào chú sớ (tức bộ Paramatthajotikà) th́ độc giả sẽ thấy ra một trời uẩn khúc nằm sau bài kinh. Sớ ghi vào cuối buổi pháp thoại, cả hai vị quỷ vương đều đă chứng đắc thánh quả Dự-Lưu, nghĩa là vĩnh viễn chẳng quay lui phàm t́nh, và chắc chắn sẽ viên tịch Niết-Bàn trong một ngày không xa.

Có sống th́ có lầm lỗi. Tội khổ trầm luân nằm ngay chỗ đó. Cái quư là mỗi người nên tự có một tư lương cho những dặm đời mù mịt, và chánh pháp luôn là ánh sao mai dẫn đường cho những người lạc lối nhưng vẫn c̣n niềm tin vào cái thiện trên đời. Dù ǵ hiền thánh ba đời cũng là những tấm gương cho đời sau ghé mắt trong từng ngày c̣n trôi nổi trên biển trầm luân. Đáng suy gẫm lắm thay !

 

Toại Khanh

 

 

BACK

 

Home