“Kiếp Nào Có Yêu Nhau”

Toại Khanh 

 

Bước vào một pḥng kính trông như chiếc thang máy bằng pha lê trong suốt, tiếp theo là một động tác nhanh gọn như búng ngón tay vào một nút bấm, người con gái ấy đă lùi ngược mấy ngàn năm để trở về quá khứ t́m thấy tất cả những ǵ tưởng đă vĩnh viễn mất dấu. Chuyện cũ được tái hiện bằng tất cả h́nh hài vốn có. 

Trong kinh điển Pali có nói đến hai khả năng kỳ đặc của một người chứng đắc thắng trí là Túc Mạng Trí (Pubbenivàsanàna), khả năng nhớ lại những tiền thân của ḿnh hay người và Vị Lai Trí (Anàgatamsanàna), khả năng thấy trước những chuyện đời sau. Tôi đă bắt đầu bài viết với một câu chuyện giả tưởng mà người con gái trong đó đă sử dụng một thứ kỹ thuật hiện đại gần giống với Túc Mạng Trí để t́m về dĩ văng nhưng không phải chỉ là nhớ lại, mà là một sự tái hiện rất cụ thể. Tôi muốn nói ǵ qua cách so sánh ấy?

Trong một bài viết trước trên một trang web Phật giáo, tôi từng nhắc rằng thế giới Thi Thiết không bao giờ vô thường, v́ nó chỉ là những khái niệm. Khái niệm chỉ có thể bị lăng quên chứ không thể vĩnh viễn biến mất. Chỉ v́ nó không là cái ǵ đó thực hữu. Nó c̣n đó, mất đó và mất đó nhưng c̣n đó. Nó mất trong niềm quên và tái hiện trong nỗi nhớ… 

Nói vậy, chúng ta có thể bất tử không? Dĩ nhiên là được. Như chính khoa học hiện đại cũng chấp nhận giả thuyết rằng người ta sẽ đạt được tốc độ ánh sáng khi trở thành cái ǵ đó giống hệt ánh sáng. Theo A-Tỳ-Đàm của nhánh Nam Truyền, ta cũng có thể vĩnh sinh khi ta chỉ tồn tại trong khái niệm. Nói vậy, khái niệm là giải pháp duy nhất cho ước mơ trường sinh. Quá khứ có thể tái hiện trong h́nh hài những khái niệm. Cả tương lai cũng vậy, nó hoàn toàn có thể được nh́n thấy qua những h́nh dung, một tên gọi khác của khái niệm. Ta không thể bất tử trong h́nh hài của Danh Sắc, của một thứ hiện hữu y cứ trên các năng lượng duyên tạo. C̣n lệ thuộc vào duyên sinh, nghĩa là c̣n phải chấp nhận duyên diệt. Đó chính là căn bản của giáo lư Duyên Khởi. Và tôi trộm nghĩ đó cũng là một nguyên tắc Vật lư và cả Sinh Học. Vạn vật sinh diệt trong một sự tương ứng như vậy đó. Ăn dâu th́ phải nhả tơ, cây chuối th́ phải ra buồng, việc xong th́ phải chết. Đến trong khói sương th́ phải đi trong sương khói. Muốn được trường tại cùng hư không th́ phải hoá thân vào một h́nh thức tồn tại giống hệt hư không. 

Bài học đó là một công thức căn bản cho vô số chuyện đời, kể cả việc tu học. Muốn trọn kiếp không quên đạo th́ phải biến những lời kinh văn tự thành một thứ sinh lực trong tâm khảm. Kinh điển bằng giấy th́ dễ mục nát, kinh điển trong computer th́ cũng có thể bị tẩy xoá. Chỉ có kinh tượng trong ḷng người tử v́ đạo th́ mới hằng tại một đời. Giấy tốt sẽ lâu mục, máy tốt sẽ lâu hư, chữ nghĩa nhờ vậy c̣n hoài. Càng lệ thuộc những nhân tố phù hư th́ sự tồn tại càng ngắn ngủi. T́nh yêu chỉ dựa vào bóng sắc ngoại diện sẽ tàn phai khi ngoại diện tàn úa. T́nh yêu sẽ bất tử khi nó tồn tại trên cái ǵ đó không lệ thuộc năm tháng. Lời xưa cũng nói tượng đất kỵ nước và tượng gỗ kỵ lửa. Chỉ có kim cương là lâu bền. Nhưng hơn cả kim cương, cái ǵ càng giống hư không th́ sẽ trường tại gần như hư không. Chung quy, h́nh thức tồn tại sẽ quyết định thời gian tồn tại. Ừ th́, “kiếp nào có yêu nhau…” 

 

Toại Khanh

 

 

BACK

 

Home