Pháp Môn Tuệ Quán & Giáo Lư A Tỳ Đàm

 

Sư Giác Nguyên giảng tại

Tu viện Sydney Burmese Buddhist Vihara

65 Orchardleigh St, Yennora, NSW 2161 

 

  1. Vài nét tiêu biểu về chúng sanh và vũ trụ (3-3-2019)

 2. Bốn loại nghiệp - Vũ trụ và con người theo giáo lư A-tỳ-đàm (3-3-2019)

  3. Khái niệm về vô thường vô ngă và hành giả tứ niệm xứ (3-3-2019)

  4. Duyên Khởi - 12 Nhân Duyên - 6 cơ tánh (4-3-2019)

  5. Giáo lư Duyên Khởi, Ḍng Luân Hồi (6-3-2019)

  6. Lịch Sử Kinh Điển (6-3-2019)

  7. Bốn Đế, 12 Duyên Khởi, Tứ Niệm Xứ (7-3-2019)

  8. Tứ vô lượng tâm - Pháp môn Tuệ Quán (8-3-2019)

  9. Căn bản giáo lư A-tỳ-đàm (9-3-2019)

  10. Vài nét về pháp hành Thiền Quán  (10-3-2019)

11. Tứ Niệm Xứ - Ôn, giải đáp thắc mắc (10-3-2019)

12. Vô minh - Hành tŕnh giải thoát (10-3-2019)

13. Vấn đáp Phật pháp (10-3-2019)

 


 

 

 

 

 

Trang Pháp Thoại

 

 

Home