PHÁP THOẠI -  SƯ SÁN NHIÊN

(2017)

 

 

 

Ngày 29/10/2017 Patthana (TPTT) 1 | 2 | 3 | 4 (new)

Ngày 2/12/2017 - Phần 1 - Kinh Phạm Vơng  | A | B | C

Ngày 2/12/2017 - Phần 2 - Pháp Hành Tứ Niệm Xứ  | A | B | C | D | E

Ngày 2/12/2017 - Phần 3 - Pháp Hành Tứ Niệm Xứ  | A | B | C | D | E

Ngày 2/12/2017 - Phần 4 - Pháp Hành Tứ Niệm Xứ  | A | B | C | D | E | F

 

Ngày 3/12/2017 - Pháp Hành Tứ Niệm Xứ  | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 3

 

 

 

 

Những bài pháp thoại khác do Sư Sán Nhiên giảng

Xem các tác phẩm khác của Sư Sán Nhiên (Bhikkhu Pasādo)

 

Updated 3-2022

 

 

 

Home