Tưởng niệm Thượng Tọa Khải Minh

 

 

ĐIẾU VĂN!


Ôi!!!
Giả tạm kiếp người!!!
Đường sanh tử, như cơn gió thoảng qua!
Hỷ Nộ Ái Ố bao cảm thọ,
Để lại ven đường,
Đời xót xa!!!

Người đă ra đi,
Cũng là lẽ vô thường,
Tựa cánh hoa, rụng trước thềm trong gió,
Hết nến bấc sẽ đâu c̣n rạng tỏ
Người đi rồi!!!
Ai c̣n nhớ chiều nay?

Ngưỡng Giác Linh xưa:
Hạ sinh ngày 13 tháng 2 năm 1962
Trong bảy anh chị em,
Chính là con thứ sáu
Tại gia tộc trung lưu Huỳnh Đại
Xứ Sài G̣n - Gia Định – phồn hoa!
Được nuông chiều, thêm trọng trách tộc gia
Nên ông bà ban tên Huỳnh Đại Phúc.

Linh xưa vốn
Người thông minh đỉnh ngộ
Cha Mẹ thương yêu
Rồi anh chị lớn ẵm chăm
Vốn trực tính,
Can trường chấp thủ điều được học!
Thưở thiếu thời, khi thân phụ quy tiên,
Rồi gia tộc đau buồn nhiều biến cố,
Lẽ Tử Biệt vô thường như giông tố
Khắc trong tâm, một dấu khó phai nḥa!
Con Tạo xoay vần,
Vạn Pháp bởi các Duyên,
Quyết xuất gia tâm chí thành son sắt.

Một Chín Tám Lăm
Từ bỏ gia đ́nh Đồi Lá Giang t́m đến.
Nơi nắng gió “Láng Da”
Đầy kham khổ, chẳng nao ḷng.
Rồi Thiền Quang 2 Long Thành
Làm Giới Tử
Chuyên học kinh
Khuya sớm trau giồi.

Một Chín Tám Sáu
Được Thọ Giới Sa Di
Cũng năm đó Giới Viên Thành Cụ Túc.
Thầy Bổn Sư Suvaṇṇabrahmā
Tại Nguyệt Quang Candaramsya
V́ đỉnh ngộ cùng tư chất thông minh
Thầy ban tặng pháp danh
Là Khải Minh Jotivādi

Đời Du Phương,
Vô Trụ Xứ Thiền Môn!
Cũng dăi dầu sương nắng,
Cũng nếm mật nằm gai,
Cũng Tầm Sư
Cũng Học Đạo
Đêm ngày cần mẫn
Học, học măi!
Vẫn không bằng ḷng với sở học!
Quyết lên đường, để học Pháp Thâm Cao!
Có tuổi rồi, Thái, Miến dễ vào đâu?
Từng con chữ,
Từng trang Kinh nḥe mắt.

Sáu, bảy năm trui rèn nơi đất khách,
Đời gió sương, dẫm sương gió vượt qua!
Ḿ cầm hơi, rồi nước lă giếng khơi,
Thân trọng bịnh, đớn đau về thể xác
Nhưng Tinh Thần vẫn mênh mông bất tận
Hồi cố hương bao hoài băo trong ḷng.
Rồi lần lượt những tác phẩm tuyệt hay
Abhidhamma Việt Nam thêm đầu sách!
-Thắng Pháp Tập Yếu Luận.
-Thắng Pháp Tập Yếu Luận Hậu Sớ Giải.
-Giáo Tŕnh Vấn Đáp Tiểu Học Thắng Pháp.
-Mẫu Đề Tam.
-Mẫu Đề Nhị và Nhị Đề Kinh.
-Cẩm Nang Phần Đầu của Pháp Hành và Giải Thích về Chế Định.
-Vấn Đáp Minh Quán Nghiệp Xứ.
-17 Pháp Căn Bản.
-Tạp Lục Vấn Đáp.
-Sớ Giải Thanh Tịnh Đạo phần Giới.
-Pháp Duyên Khởi Nhân Quả của Ṿng Luân Hồi.
-Phân Tích gom lại của lănh vực Ngũ Uẩn.
-Ư nghĩa Pháp Ba La Mật.
-Chú Giải Bộ Song Đối (Yamaka).
-Chú Giải Bộ Vị Trí (Paṭṭhāna).
-Chú Giải Tăng Chi Bộ Kinh.
-Sớ Giải Kinh Vô Sở Úy.
-Mười Hai Nhân Duyên (Tác Giả Ngài Sirinanda)
-Cẩm Nang Tạo Trữ Pāramī và Linh Tinh Vấn Đáp.

Hỡi ôi! Kiếp phù sinh ngán ngẫm,
Nguyện chưa thành, dang dở bởi Nghiệp Duyên.
Ḍng Luân Hồi vốn đau khổ triền miên,
Đă có sanh
Ắt có tử đi liền,
Nay đến lúc, đến thời thôi buông bỏ!

Buông! Buông bỏ!
Thân Tứ Đại c̣n phải bỏ,
Danh lợi có màng ǵ?
Đời bọt nước màng sương
Dẫu đến hay đi đều tay trắng như nhau!
Nghe tin dữ ḷng đau,
Một áng sao vừa vụt tắt.
Yên lắng
Nhẹ nhàng
Xin tiễn Người!
Thanh thản,
Khấp bái!!!


Tưởng niệm Thượng Tọa Khải Minh

Updated 3/2023

 

 

Home