Tưởng niệm Thượng Tọa Khải Minh

 

 

Kính biệt Sư, vị Sư ”Ấn Độ”


Một ngày tháng ba, đột ngột nhận tin Sư viên tịch. Con kịp đến để bái biệt Sư với niềm tiếc thương, kịp cùng quư Sư đọc những lời kinh cho chuyến Vô thường của Sư.

Với Sư, nh́n Sư là con nhớ Ba.. tuổi thơ của anh em con hay gọi Sư là Sư “Ấn Độ” v́ đôi mắt to tṛn… và Sư hay cười.

Những h́nh ảnh xa xưa, Sư cùng quí Sư Bửu Chánh, Sư Phước Quang, Sư Thiện Từ, Sư Bửu Hiền… đến nhà con để Ba Má thiết lễ trai Tăng. Con đi chùa mỗi lần gặp Sư là nhận được những nụ cười, là con lại nhớ… Ba Má.

Riêng con với môn học Abhidhamma, Sư luôn có những bài dịch lư thú và bổ ích. Nhớ những lần con ngồi bên ngạch cửa, để nghe Sư nói Pháp… Những ngày này con đang học Mẫu Đề Tam. Quyển Vấn Đáp Jotika… con c̣n chưa kịp đọc hết… th́ tin Sư thuận lẽ vô thường.
Chiều, con kịp đến bên Sư nh́n Sư khép đôi mắt “Ấn Độ” b́nh thường như ngủ, với thông tin Sư ra đi trong dáng tọa thiền. Với phước báu của Sư làm, con kính nguyện Sư an lành nơi Nhàn cảnh.


Kính biệt Sư, vị Sư “Ấn Độ”

Trần Mộng Thu

 


Tưởng niệm Thượng Tọa Khải Minh

Updated 3/2023

 

 

Home