Tưởng niệm Thượng Tọa Khải Minh

 

 

KÍNH TIỄN NGƯỜI ĐI
 


Hỡi ôi!
Một kiếp phù sinh
Mất c̣n như chiếc bóng
Hội tụ muôn trùng
Đời có có không không
Kiếp người như giấc mộng
Thế sự tựa mây bay
Đến đi lại đổi thay
Hợp tan rồi được mất
Dẫu biết nhân gian là cơi tạm
Nhưng tiếc thương sao ngăn cảnh từ ly:
Năm Quư Măo, giữa đêm người khuất bóng
Mười một tháng Ba bỗng chốc hóa vô thường.


Nhớ Giác linh xưa!
Gá thân trần thế
Con cháu Huỳnh gia
Xứng danh Đại Phúc
Nương đức hạnh ông bà
Noi gương lành cha mẹ
Mong nối nghiệp cơ đồ
Rạng tông môn ḍng dơi.


Thế nhưng:
Một ngày nọ duyên lành kịp trổ
Người phát chí xuất trần lập nguyện
Tuổi thiếu niên cắt ái từ thân
Ḷng chánh tín xuất gia học Phật
Năm tám sáu (1986) giới đàn Cụ túc
Chùa Quảng Nghiêm giới phẩm vẹn toàn.
 

Rồi từ đó:
Sáng sớm tầm nghiên trao dồi pháp học
Đêm tối tham thiền chuyên tâm Luận tạng
Dăi nắng nằm gai ngại ǵ gian khó
Dầm sương nếm mật quyết chí tu hành
Nơi Thái Miến tham học từng con chữ
Sáu, bảy năm chôn chí giữa quê người
Mặc sương gió, kệ đói no
Cứ cầm hơi, theo lớp học
Rồi cũng đến lúc
Hồi hương cố quận
Mang ước nguyện rao truyền lời Phật dạy
Đem sở học vào từng chữ trang kinh
Thế là đó, những tác phẩm dịch thuật
A-tỳ-đàm thêm những quyển sách quư:
(1) Thắng pháp tập yếu – Hậu sớ giải
(2) Thắng pháp tập yếu – Lời giải thích
(3) Giải thích bộ Song Đối và (4) Vị Trí
(5) Giải thích tổng hợp các câu pháp
Trong Thắng pháp tập yếu luận
(6) Đầu đề tam – Jotika vấn đáp
(7) Chú giải bộ Tăng chi c̣n dang dở
Và những công tŕnh dịch thuật
C̣n nằm im bên bàn viết
Bỏ danh lợi không màng thế sự
Ẩn liêu pḥng hữu học cần chuyên
Nào chức vụ bỏ rơi bên cửa sổ
Nào trụ tŕ ném quăng vào lửa đỏ
Vất vả gian truân không dừng bước
Khó khăn cực khổ chẳng sờn ḷng
Dịch sách in kinh truyền trao Luận Tỳ-đàm
Đăng đàn thuyết pháp nhiếp hóa quần sanh.
 

Vậy mà
Đêm đă khuya
Một v́ tinh tú vừa vụt tắt
Giữa trần hồng
Đức trí gương lành hóa hư không
Đất Sài thành
Hoa lá tiễn người đi
Bến Phú Định
Nước trôi thay ḍng lệ
Sáu mươi hai năm
Như cơn gió thoảng
Thật giả, ung dung
Mỉm cười tự tại
Ba mươi bảy hạ
Giấc mộng Nam Kha
Mộng ảo, thong dong
Nhắm mắt thảnh thơi.
 

Than ôi!
Người đi dấu vết chưa nḥa
Bát y để lại sương pha lạnh lùng
Ánh trăng khuya đêm nay cô đơn ngoài hiên thất
Trang kinh vàng ngày ấy lạnh lẽo chốn liêu pḥng
Phương trời cách trở
Hai nẻo tử sinh
Bước chân vô thường
Pháp âm vang măi.
Thôi th́:
Thắp nén tâm hương
Cúi đầu kính lễ
Ḷng thành tha thiết
Bái bậc thượng nhơn
Nhẹ bước tiêu dao
Thoát ṿng sanh diệt
Hoa thơm cỏ biếc
Để lại cho đời
Đức hạnh tinh anh
Dâng lời bái biệt
Tử sanh một lần
“Chư hành vô thường
Là sanh diệt pháp
Sanh diệt diệt dĩ
Tịch diệt vi lạc”.
 

Kính tiễn người đi
Spuñño khấp bái.
(12/03/2023 - 21/02/2566)

 


Tưởng niệm Thượng Tọa Khải Minh

Updated 3/2023

 

 

Home