MAJJHIMANIKĀYA- TRUNG BỘ KINH

 

 

 

CHNH KINH PALI

CH GIẢI PALI

BẢN DỊCH VIỆT

5. Cūḷarāhulovādasuttaṃ

5. Rāhulovādasuttavaṇṇanā

147. Tiểu kinh Gio giới La-hầu-la

416. Evaṃ me sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Atha kho bhagavato rahogatassa paṭisallīnassa evaṃ cetaso parivitakko udapādi paripakkā kho rāhulassa vimuttiparipācanīyā dhammā. Yaṃnūnāhaṃ rāhulaṃ uttariṃ āsavānaṃ khaye vineyyanti. Atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya sāvatthiṃ piṇḍāya pāvisi. Sāvatthiyaṃ piṇḍāya caritvā pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkanto āyasmantaṃ rāhulaṃ āmantesi gaṇhāhi, rāhula, nisīdanaṃ; yena andhavanaṃ tenupasaṅkamissāma divāvihārāyāti . Evaṃ, bhanteti kho āyasmā rāhulo bhagavato paṭissutvā nisīdanaṃ ādāya bhagavantaṃ piṭṭhito piṭṭhito anubandhi.

Tena kho pana samayena anekāni devatāsahassāni bhagavantaṃ anubandhāni honti ajja bhagavā āyasmantaṃ rāhulaṃ uttariṃ āsavānaṃ khaye vinessatīti. Atha kho bhagavā andhavanaṃ ajjhogāhetvā aatarasmiṃ rukkhamūle paatte āsane nisīdi. Āyasmāpi kho rāhulo bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinnaṃ kho āyasmantaṃ rāhulaṃ bhagavā etadavoca

 

416.Evaṃme sutanti rāhulovādasuttaṃ. Tattha vimuttiparipācanīyāti vimuttiṃ paripācentīti vimuttiparipācanīyā. Dhammāti pannarasa dhammā. Te saddhindriyādīnaṃ visuddhikāraṇavasena veditabbā. Vuttahetaṃ

Assaddhe puggale parivajjayato, saddhe puggale sevato bhajato payirupāsato pasādanīye suttante paccavekkhato imehi tīhākārehi saddhindriyaṃ visujjhati. Kusīte puggale parivajjayato āraddhavīriye puggale sevato bhajato payirupāsato sammappadhāne paccavekkhato imehi tīhākārehi vīriyindriyaṃ visujjhati. Muṭṭhassatī puggale parivajjayato upaṭṭhitassatī puggale sevato bhajato payirupāsato satipaṭṭhāne paccavekkhato imehi tīhākārehi satindriyaṃ visujjhati . Asamāhite puggale parivajjayato samāhite puggale sevato bhajato payirupāsato jhānavimokkhe paccavekkhato imehi tīhākārehi samādhindriyaṃ visujjhati. Duppae puggale parivajjayato paavante puggale sevato bhajato payirupāsato gambhīraāṇacariyaṃ paccavekkhato imehi tīhākārehi paindriyaṃ visujjhati. Iti ime paca puggale parivajjayato paca puggale sevato bhajato payirupāsato paca suttantakkhandhe paccavekkhato imehi pannarasahi ākārehi imāni pacindriyāni visujjhantīti (paṭi. ma. 1.185).

Aparepi pannarasa dhammā vimuttiparipācanīyā saddhādīni pacimāni indriyāni, aniccasaā, anicce dukkhasaā, dukkhe anattasaā, pahānasaā, virāgasaāti, imā paca nibbedhabhāgiyā saā, meghiyattherassa kathitā kalyāṇamittatādayo pacadhammāti. Kāya pana velāya bhagavato etadahosīti. Paccūsasamaye lokaṃ volokentassa.

 

416. Như vầy ti nghe.

Một thời, Thế Tn ở Savatthi (X-vệ), Jetavana (Kỳ-đ lm) tại tinh x ng Anathapindika.

Rồi Thế Tn trong khi nhn tịnh độc cư, khởi ln tư niệm sau đy: " thuần thục l những php đ đưa đến giải thot cho Rahula. Vậy Ta hy huấn luyện Rahula hơn nữa trong sự đoạn tận cc lậu hoặc". Rồi Thế Tn vo buổi sng đắp y, cầm y bt, đi vo Savatthi để khất thực. Sau khi đi khất thực ở Savatthi, sau buổi ăn, trn con đường đi khất thực trở về, Thế Tn cho gọi Tn giả Rahula v ni:

-- Ny Rahula, hy cầm tọa cụ, chng ta sẽ đi đến Andhavana để nghỉ ban ngy.

-- Thưa vng, bạch Thế Tn.

Tn giả Rahula vng đp Thế Tn, cầm lấy tọa cụ v đi theo sau lưng Thế Tn.

Lc bấy giờ, hng ngn chư Thin đi theo Thế Tn v nghĩ rằng: "Hm nay, Thế Tn sẽ huấn luyện cho Tn giả Rahula hơn nữa trong sự đoạn tận cc lậu hoặc".

Rồi Thế Tn đi su vo rừng Andhavana v ngồi xuống trn chỗ đ soạn sẵn dưới một gốc cy. Tn giả Rahula đảnh lễ Thế Tn, rồi ngồi xuống một bn. Thế Tn ni với Tn giả Rahula đang ngồi một bn:

 

417. Taṃ kiṃ maasi, rāhula, cakkhu niccaṃ vā aniccaṃ vāti? Aniccaṃ, bhante . Yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti? Dukkhaṃ, bhante. Yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ, kallaṃ nu taṃ samanupassituṃ etaṃ mama, esohamasmi, eso me attāti? No hetaṃ, bhante. Taṃ kiṃ maasi, rāhula, rūpā niccā vā aniccā vāti? Aniccā, bhante. Yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti? Dukkhaṃ, bhante. Yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ, kallaṃ nu taṃ samanupassituṃ etaṃ mama, esohamasmi, eso me attāti? No hetaṃ, bhante. Taṃ kiṃ maasi, rāhula, cakkhuviāṇaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti? Aniccaṃ, bhante. Yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti? Dukkhaṃ, bhante. Yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ, kallaṃ nu taṃ samanupassituṃ etaṃ mama, esohamasmi, eso me attāti? No hetaṃ, bhante. Taṃ kiṃ maasi, rāhula, cakkhusamphasso nicco vā anicco vāti? Anicco, bhante. Yaṃ panāniccaṃ, dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti? Dukkhaṃ, bhante. Yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ, kallaṃ nu taṃ samanupassituṃ etaṃ mama, esohamasmi, eso me attāti? No hetaṃ, bhante. Taṃ kiṃ maasi, rāhula, yamidaṃ [yampidaṃ (sī. ka.)] cakkhusamphassapaccayā uppajjati vedanāgataṃ saāgataṃ saṅkhāragataṃ viāṇagataṃ tampi niccaṃ vā aniccaṃ vāti ? Aniccaṃ, bhante. Yaṃ panāniccaṃ, dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti? Dukkhaṃ, bhante. Yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ, kallaṃ nu taṃ samanupassituṃ etaṃ mama, esohamasmi, eso me attāti? No hetaṃ, bhante.

 

417. -- Ny Rahula, ng nghĩ thế no? Con mắt l thường hay v thường?

-- Bạch Thế Tn, l v thường.

-- Ci g v thường l khổ hay lạc?

-- Bạch Thế Tn, l khổ.

-- Ci g v thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời c hợp l chăng khi qun ci ấy: "Ci ny l của ti, ci ny l ti, ci ny l tự ng của ti"?

-- Thưa khng vậy, bạch Thế Tn.

Ny Rahula. ng nghĩ thế no? Sắc l thường hay v thường?... Nhn thức l thường hay v thường?... Nhn xc l thường hay v thường?... ? Do duyn nhn xc ny, được khởi ln thọ, tưởng, hnh, thức; cc php được khởi ln ấy l thường hay v thường?

-- Bạch Thế Tn, l v thường.

-- Ci g v thường l khổ hay lạc?

-- Bạch Thế Tn, l khổ.

-- Ci g v thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời c hợp l chăng khi qun ci ấy: "Ci ny l của ti, ci ny l ti, ci ny l tự ng của ti?"

-- Thưa khng vậy, bạch Thế Tn.

 

418. Taṃ kiṃ maasi rāhula, sotaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti? Aniccaṃ, bhantepe ghānaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti? Aniccaṃ, bhantepe jivhā niccā vā aniccā vāti? Aniccā, bhantepe kāyo nicco vā anicco vāti? Anicco, bhantepe mano nicco vā anicco vāti? Anicco, bhante. Yaṃ panāniccaṃ, dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti? Dukkhaṃ, bhante. Yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ, kallaṃ nu taṃ samanupassituṃ etaṃ mama, esohamasmi, eso me attāti? No hetaṃ, bhante. Taṃ kiṃ maasi rāhula, dhammā niccā vā aniccā vāti? Aniccā, bhante. Yaṃ panāniccaṃ, dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti? Dukkhaṃ, bhante. Yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ, kallaṃ nu taṃ samanupassituṃ etaṃ mama, esohamasmi, eso me attāti? No hetaṃ, bhante. Taṃ kiṃ maasi rāhula, manoviāṇaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti? Aniccaṃ, bhante. Yaṃ panāniccaṃ, dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti? Dukkhaṃ, bhante. Yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ, kallaṃ nu taṃ samanupassituṃ etaṃ mama, esohamasmi, eso me attāti? No hetaṃ, bhante. Taṃ kiṃ maasi rāhula, manosamphasso nicco vā anicco vāti? Anicco, bhante. Yaṃ panāniccaṃ, dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti? Dukkhaṃ, bhante. Yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ, kallaṃ nu taṃ samanupassituṃ etaṃ mama, esohamasmi, eso me attāti? No hetaṃ, bhante. Taṃ kiṃ maasi, rāhula, yamidaṃ manosamphassapaccayā uppajjati vedanāgataṃ saāgataṃ saṅkhāragataṃ viāṇagataṃ, tampi niccaṃ vā aniccaṃ vāti? Aniccaṃ, bhante. Yaṃ panāniccaṃ, dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti? Dukkhaṃ, bhante. Yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ kallaṃ nu taṃ samanupassituṃ etaṃ mama, esohamasmi, eso me attāti? No hetaṃ, bhante.

 

 

418. -- Ny Rahula, ng nghĩ thế no? Tai l thường hay v thường? ... Mũi l thường hay v thường?... Lưỡi l thường hay v thường?... Thn l thường hay v thường... l thường hay v thường?... Php l thường hay v thường?... thức l thường hay v thường?... xc l thường hay v thường?... Do duyn xc ny, được khởi ln thọ, tưởng, hnh, thức; cc php được khởi ln ấy l thường hay v thường?

-- Bạch Thế Tn, l v thường.

-- Ci g v thường l khổ hay lạc?

-- Bạch Thế Tn, l khổ.

-- Ci g v thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời c hợp l chăng khi qun ci ấy: "Ci ny l của ti, ci ny l ti, ci ny l tự ng của ti"?

-- Thưa khng vậy, bạch Thế Tn.

419. Evaṃ passaṃ, rāhula, sutavā ariyasāvako cakkhusmiṃ [cakkhusmimpi (syā. kaṃ.) evamitaresupi] nibbindati, rūpesu nibbindati, cakkhuviāṇe nibbindati, cakkhusamphasse nibbindati, yamidaṃ cakkhusamphassapaccayā uppajjati vedanāgataṃ saāgataṃ saṅkhāragataṃ viāṇagataṃ tasmimpi nibbindati. Sotasmiṃ nibbindati, saddesu nibbindatipe , ghānasmiṃ nibbindati, gandhesu nibbindati jivhāya nibbindati, rasesu nibbindati kāyasmiṃ nibbindati, phoṭṭhabbesu nibbindati manasmiṃ nibbindati, dhammesu nibbindati, manoviāṇe nibbindati, manosamphasse nibbindati, yamidaṃ manosamphassapaccayā uppajjati vedanāgataṃ saāgataṃ saṅkhāragataṃ viāṇagataṃ tasmimpi nibbindati. Nibbindaṃ virajjati, virāgā vimuccati. Vimuttasmiṃ vimuttamiti āṇaṃ hoti. Khīṇā jāti, vusitaṃ brahmacariyaṃ, kataṃ karaṇīyaṃ, nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.

Idamavoca bhagavā. Attamano āyasmā rāhulo bhagavato bhāsitaṃ abhinandīti. Imasmica pana veyyākaraṇasmiṃ bhaamāne āyasmato rāhulassa anupādāya āsavehi cittaṃ vimucci. Tāsaca anekānaṃ devatāsahassānaṃ virajaṃ vītamalaṃ dhammacakkhuṃ udapādi yaṃ kici samudayadhammaṃ sabbaṃ taṃ nirodhadhammanti.

Cūḷarāhulovādasuttaṃ niṭṭhitaṃ pacamaṃ.

   

419.Anekānaṃ devatāsahassānanti āyasmatā rāhulena padumuttarassa bhagavato pādamūle pālitanāgarājakāle patthanaṃ paṭṭhapentena saddhiṃ patthanaṃ paṭṭhapitadevatāyeva. Tāsu pana kāci bhūmaṭṭhakā devatā, kāci antalikkhakā, kāci cātumahārājikā, kāci devaloke, kāci brahmaloke nibbattā. Imasmiṃ pana divase sabbā ekaṭṭhāne andhavanasmiṃyeva sannipatitā. Dhammacakkhunti upāliovāda- (ma. ni. 2.69) dīghanakhasuttesu (ma. ni. 2.206) paṭhamamaggo dhammacakkhunti vutto, brahmāyusutte (ma. ni. 2.395) tīṇi phalāni, imasmiṃ sutte cattāro maggā, cattāri ca phalāni dhammacakkhunti veditabbāni. Tattha hi kāci devatā sotāpannā ahesuṃ, kāci sakadāgāmī, anāgāmī, khīṇāsavā. Tāsaca pana devatānaṃ ettakāti gaṇanavasena paricchedo natthi. Sesaṃ sabbattha uttānamevāti.

Papacasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Rāhulovādasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

 

419. -- Ny Rahula, do thấy vậy, vị a văn Thnh đệ tử yếm ly con mắt, yếm ly cc sắc, yếm ly nhn thức, yếm ly nhn xc, do duyn nhn xc ny, được khởi ln thọ, tưởng, hnh, thức. Vị ấy yếm ly php được khởi ln ấy. Vị ấy yếm ly tai, yếm ly cc tiếng... yếm ly mũi, yếm ly cc hương... yếm ly cc hương... yếm ly lưỡi, yếm ly cc vị... yếm ly thn, yếm ly cc xc,... yếm ly , yếm ly cc php, yếm ly thức, yếm ly xc. Do duyn xc ny, được khởi ln thọ, tưởng, hnh, thức. Vị ấy yếm ly cc php được khởi ln ấy. Do yếm ly, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thot. Trong sự giải thot l sự hiểu biết: "Ta đ được giải thot ". V vị ấy biết: "Sanh đ tận, Phạm hạnh đ thnh, cc việc nn lm đ lm, khng cn trở lui trạng thi ny nữa".

Thế Tn thuyết giảng như vậy. Tn giả Rahula, hoan hỷ tn thọ lời Thế Tn dạy. Trong khi sự thuyết giảng ny được ni ln, tm của Tn giả Rahula được giải thot khỏi cc lậu hoặc, khng c chấp thủ. V đối với hng ngn chư Thin ấy, được khởi ln php nhn ly trần, v cấu: "Phm ci g được khởi ln, tất cả đều bị diệt tận".

Ha thượng Thch Minh Chu dịch Việt

 

Mục Lục Kinh Trung Bộ Pali -Việt

 

Kinh Trung Bộ

 

 


 


Nguồn: (web Bnh Anson)
Phn đoạn Pali-Việt: Nhị Tường

KINH ĐIỂN 
Home