MAJJHIMANIKĀYA- TRUNG BỘ KINH

 

 

 

CHNH KINH PALI

CH GIẢI PALI

BẢN DỊCH VIỆT

9. Bahuvedanīyasuttaṃ

9. Bahuvedanīyasuttavaṇṇanā

59. Kinh Nhiều cảm thọ

88. Evaṃ me sutaṃ

ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme.

Atha kho pacakaṅgo thapati yenāyasmā udāyī tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā āyasmantaṃ udāyiṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho pacakaṅgo thapati āyasmantaṃ udāyiṃ etadavoca

kati nu kho, bhante udāyi, vedanā vuttā bhagavatāti?

Tisso kho, thapati [gahapati (syā. kaṃ. pī.)], vedanā vuttā bhagavatā. Sukhā vedanā, dukkhā vedanā, adukkhamasukhā vedanā imā kho, thapati, tisso vedanā vuttā bhagavatāti.

Evaṃ vutte, pacakaṅgo thapati āyasmantaṃ udāyiṃ etadavoca na kho, bhante udāyi, tisso vedanā vuttā bhagavatā; dve vedanā vuttā bhagavatā sukhā vedanā, dukkhā vedanā. Yāyaṃ, bhante, adukkhamasukhā vedanā santasmiṃ esā paṇīte sukhe vuttā bhagavatāti.

Dutiyampi kho āyasmā udāyī pacakaṅgaṃ thapatiṃ etadavoca

na kho, gahapati, dve vedanā vuttā bhagavatā; tisso vedanā vuttā bhagavatā. Sukhā vedanā, dukkhā vedanā, adukkhamasukhā vedanā imā kho, thapati, tisso vedanā vuttā bhagavatāti.

 Dutiyampi kho pacakaṅgo thapati āyasmantaṃ udāyiṃ etadavoca

  na kho, bhante udāyi, tisso vedanā vuttā bhagavatā; dve vedanā vuttā bhagavatā sukhā vedanā, dukkhā vedanā. Yāyaṃ, bhante , adukkhamasukhā vedanā santasmiṃ esā paṇīte sukhe vuttā bhagavatāti.

Tatiyampi kho āyasmā udāyī pacakaṅgaṃ thapatiṃ etadavoca na kho, thapati, dve vedanā vuttā bhagavatā; tisso vedanā vuttā bhagavatā. Sukhā vedanā, dukkhā vedanā, adukkhamasukhā vedanā imā kho, thapati, tisso vedanā vuttā bhagavatāti.

Tatiyampi kho pacakaṅgo thapati āyasmantaṃ udāyiṃ etadavoca

na kho, bhante udāyi, tisso vedanā vuttā bhagavatā, dve vedanā vuttā bhagavatā sukhā vedanā, dukkhā vedanā. Yāyaṃ, bhante, adukkhamasukhā vedanā santasmiṃ esā paṇīte sukhe vuttā bhagavatāti.

Neva kho sakkhi āyasmā udāyī pacakaṅgaṃ thapatiṃ saāpetuṃ na panāsakkhi pacakaṅgo thapati āyasmantaṃ udāyiṃ saāpetuṃ.

 

88.Evaṃme sutanti bahuvedanīyasuttaṃ. Tattha pacakaṅgo thapatīti pacakaṅgoti tassa nāmaṃ. Vāsipharasunikhādanadaṇḍamuggarakāḷasuttanāḷisaṅkhātehi vā aṅgehi samannāgatattā so pacaṅgoti paāto. Thapatīti vaḍḍhakījeṭṭhako. Udāyīti paṇḍitaudāyitthero.

 

88. Như vầy ti nghe.

Một thời, Thế Tn ở tại Savatthi (X vệ), Jetavana (Rừng Kỳ đ), tinh x ng Anathapindika (Cấp C ộc).

Rồi người thợ mộc Pancakanga (Ngũ Phần) đến Tn giả Udayi (Ưu đ di), sau khi đến, đảnh lễ Ngi rồi ngồi xuống một bn. Sau khi ngồi xuống một bn, người thợ mộc Pancakanga thưa Tn giả Udayi:

-- Thưa Tn giả Udayi, Thế Tn thuyết c bao nhiu thọ?

-- Ny Gia chủ, Thế Tn thuyết c ba thọ: lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Ny Gia chủ, ba thọ ny được Thế Tn ni đến.

-- Thưa Tn giả Udayi, Thế Tn khng thuyết ba thọ. Thế Tn chỉ thuyết hai thọ: lạc thọ, khổ thọ. Thưa Tn giả, bất khổ bất lạc thọ ny, Thế Tn thuyết l tối thắng lạc đối với vị đ chứng được tịch tịnh.

Lần thứ hai, Tn giả Udayi ni với người thợ mộc Pancakanga:

-- Ny Gia chủ, Thế Tn khng thuyết hai thọ. Thế Tn thuyết ba thọ: lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Ny Gia chủ, ba thọ ny được Thế Tn ni đến.

Lần thứ hai, người thợ mộc Pancakanga thưa Tn giả Udayi:

-- Thưa Tn giả Udayi, Thế Tn khng thuyết ba thọ. Thế Tn chỉ thuyết hai thọ: lạc thọ, khổ thọ. Thưa Tn giả, bất khổ bất lạc thọ ny, Thế Tn thuyết l tối thắng lạc đối với vị đ chứng được tịch tịnh.

Lần thứ ba, Tn giả Udayi ni với người thợ mộc Pancakanga:

-- Ny Gia chủ, Thế Tn khng thuyết hai thọ. Thế Tn thuyết ba thọ: lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Ny Gia chủ, ba thọ ny được Thế Tn ni đến.

Lần thứ ba, người thợ mộc Pancakanga thưa Tn giả Udayi:

-- Thưa Tn giả Udayi, Thế Tn khng thuyết ba thọ. Thế Tn chỉ thuyết hai thọ: lạc thọ, khổ thọ. Thưa Tn giả, bất khổ bất lạc thọ ny, Thế Tn thuyết l tối thắng lạc đối với vị đ chứng được tịch tịnh.

Như vậy, Tn giả Udayi khng thể thuyết phục được thợ mộc Pancakanga. V thợ mộc Pancakanga cũng khng thể thuyết phục được Tn giả Udayi.

 

89. Assosi kho āyasmā ānando āyasmato udāyissa pacakaṅgena thapatinā saddhiṃ imaṃ kathāsallāpaṃ. Atha kho āyasmā ānando yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho āyasmā ānando yāvatako ahosi āyasmato udāyissa pacakaṅgena thapatinā saddhiṃ kathāsallāpo taṃ sabbaṃ bhagavato ārocesi. Evaṃ vutte, bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ etadavoca

  santaeva kho, ānanda, pariyāyaṃ pacakaṅgo thapati udāyissa nābbhanumodi, santaeva ca pana pariyāyaṃ udāyī pacakaṅgassa thapatissa nābbhanumodi. Dvepānanda, vedanā vuttā mayā pariyāyena , tissopi vedanā vuttā mayā pariyāyena, pacapi vedanā vuttā mayā pariyāyena, chapi vedanā vuttā mayā pariyāyena, aṭṭhārasapi vedanā vuttā mayā pariyāyena, chattiṃsapi vedanā vuttā mayā pariyāyena, aṭṭhasatampi vedanā vuttā mayā pariyāyena.

Evaṃ pariyāyadesito kho, ānanda, mayā dhammo. Evaṃ pariyāyadesite kho, ānanda, mayā dhamme ye aamaassa subhāsitaṃ sulapitaṃ na samanujānissanti na samanumaissanti na samanumodissanti tesametaṃ pāṭikaṅkhaṃ bhaṇḍanajātā kalahajātā vivādāpannā aamaaṃ mukhasattīhi vitudantā viharissanti. Evaṃ pariyāyadesito kho, ānanda, mayā dhammo. Evaṃ pariyāyadesite kho, ānanda, mayā dhamme ye aamaassa subhāsitaṃ sulapitaṃ samanujānissanti samanumaissanti samanumodissanti tesametaṃ pāṭikaṅkhaṃ samaggā sammodamānā avivadamānā khīrodakībhūtā aamaaṃ piyacakkhūhi sampassantā viharissanti.

89.Pariyāyanti kāraṇaṃ. Dvepānandāti dvepi, ānanda. Pariyāyenāti kāraṇena. Ettha ca kāyikacetasikavasena dve veditabbā. Sukhādivasena tisso, indriyavasena sukhindriyādikā paca, dvāravasena cakkhusamphassajādikā cha, upavicāravasena cakkhunā rūpaṃ disvā somanassaṭṭhāniyaṃ rūpaṃ upavicaratītiādikā aṭṭhārasa, cha gehassitāni somanassāni, cha nekkhammasitāni somanassāni, cha gehassitāni domanassāni, cha nekkhammasitāni domanassāni, cha gehassitā upekkhā, cha nekkhammasitāti evaṃ chattiṃsa, tā atīte chattiṃsa, anāgate chattiṃsa, paccuppanne chattiṃsāti evaṃ aṭṭhavedanāsataṃ veditabbaṃ.

89. Tn giả Ananda nghe được cuộc đm thoại ny giữa Tn giả Udayi với thợ mộc Panacakanga. Rồi Tn giả Ananda đi đến Thế Tn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tn rồi ngồi xuống một bn, sau khi ngồi xuống một bn, Tn giả Ananda thuật lại Thế Tn r ton diện cuộc đm thoại giữa Tn giả Udayi v thợ mộc Pancakanga. Khi nghe ni vậy, Thế Tn ni với Tn giả Ananda:

-- Ny Ananda, dầu cho php mn của Udayi l đng, nhưng thợ mộc Pancakanga khng chấp nhận. Dầu cho php mn của người thợ mộc Pancakanga l đng, nhưng Udayi khng chấp nhận. Ny Ananda, hai thọ được Ta ni đến ty theo một php mn; ba thọ được Ta ni đến ty theo một php mn; năm thọ được Ta ni đến ty theo một php mn; su thọ được Ta ni đến ty theo một php mn; mười tm thọ được Ta ni đến ty theo một php mn; ba mươi su thọ được Ta ni đến ty theo một php mn; một trăm lẻ tm thọ được Ta ni đến ty theo một php mn. Như vậy, ny Ananda, php được Ta thuyết giảng ty theo php mn.

Ny Ananda, v php được Ta thuyết giảng ty theo php mn như vậy, nn đối với những ai khng chấp nhận, khng tn đồng, khng ty hỷ những điều được kho ni, kho thuyết, kho trnh by cng nhau, thời sự kiện ny sẽ xẩy ra: họ sẽ sống đấu tranh, khẩu tranh, luận tranh, đả thương nhau với những binh kh miệng lưỡi. Như vậy, ny Ananda php được Ta thuyết giảng ty theo php mn. Ny Ananda, v php được Ta thuyết giảng ty theo php mn như vậy, nn đối với những ai chấp nhận, tn đồng, ty hỷ những điều được kho ni, kho thuyết, kho trnh by cng nhau, thời sự kiện ny sẽ xẩy ra: họ sẽ sống ha hợp, tn đồng, ty hỷ với nhau, như nước với sữa, v nhn nhau với cặp mắt tương i.

 

90. Paca kho ime, ānanda, kāmaguṇā. Katame paca? Cakkhuvieyyā rūpā iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kāmūpasaṃhitā rajanīyā, sotavieyyā saddāpe ghānavieyyā gandhāpe jivhāvieyyā rasāpe kāyavieyyā phoṭṭhabbā iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kāmūpasaṃhitā rajanīyā ime kho, ānanda, paca kāmaguṇā. Yaṃ kho, ānanda, ime paca kāmaguṇe paṭicca uppajjati sukhaṃ somanassaṃ idaṃ vuccati kāmasukhaṃ.

Yo kho, ānanda, evaṃ vadeyya etaparamaṃ sattā sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedentīti, idamassa nānujānāmi. Taṃ kissa hetu? Atthānanda, etamhā sukhā aaṃ sukhaṃ abhikkantataraca paṇītataraca. Katamacānanda, etamhā sukhā aaṃ sukhaṃ abhikkantataraca paṇītataraca? Idhānanda, bhikkhu vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati . Idaṃ kho, ānanda, etamhā sukhā aaṃ sukhaṃ abhikkantataraca paṇītataraca.

Yo kho, ānanda, evaṃ vadeyya etaparamaṃ sattā sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedentīti, idamassa nānujānāmi. Taṃ kissa hetu? Atthānanda, etamhā sukhā aaṃ sukhaṃ abhikkantataraca paṇītataraca. Katamacānanda, etamhā sukhā aaṃ sukhaṃ abhikkantataraca paṇītataraca? Idhānanda, bhikkhu vitakkavicārānaṃ vūpasamāpe dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati. Idaṃ kho, ānanda, etamhā sukhā aaṃ sukhaṃ abhikkantataraca paṇītataraca.

Yo kho, ānanda, evaṃ vadeyyape. Katamacānanda, etamhā sukhā aaṃ sukhaṃ abhikkantataraca paṇītataraca? Idhānanda, bhikkhu pītiyā ca virāgāpe tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati. Idaṃ kho, ānanda, etamhā sukhā aaṃ sukhaṃ abhikkantataraca paṇītataraca.

Yo kho, ānanda, evaṃ vadeyyape. Katamacānanda, etamhā sukhā aaṃ sukhaṃ abhikkantataraca paṇītataraca? Idhānanda, bhikkhu sukhassa ca pahānāpe catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati. Idaṃ kho, ānanda, etamhā sukhā aaṃ sukhaṃ abhikkantataraca paṇītataraca.

Yo kho, ānanda, evaṃ vadeyyape. Katamacānanda, etamhā sukhā aaṃ sukhaṃ abhikkantataraca paṇītataraca ? Idhānanda, bhikkhu sabbaso rūpasaānaṃ samatikkamā, paṭighasaānaṃ atthaṅgamā, nānattasaānaṃ amanasikārā ananto ākāsoti ākāsānacāyatanaṃ upasampajja viharati. Idaṃ kho, ānanda, etamhā sukhā aaṃ sukhaṃ abhikkantataraca paṇītataraca.

Yo kho, ānanda, evaṃ vadeyyape. Katamacānanda, etamhā sukhā aaṃ sukhaṃ abhikkantataraca paṇītataraca? Idhānanda, bhikkhu sabbaso ākāsānacāyatanaṃ samatikkamma anantaṃ viāṇanti viāṇacāyatanaṃ upasampajja viharati. Idaṃ kho, ānanda, etamhā sukhā aaṃ sukhaṃ abhikkantataraca paṇītataraca.

Yo kho, ānanda, evaṃ vadeyyape. Katamacānanda, etamhā sukhā aaṃ sukhaṃ abhikkantataraca paṇītataraca? Idhānanda, bhikkhu sabbaso viāṇacāyatanaṃ samatikkamma natthi kicīti ākicaāyatanaṃ upasampajja viharati. Idaṃ kho, ānanda, etamhā sukhā aaṃ sukhaṃ abhikkantataraca paṇītataraca.

Yo kho, ānanda, evaṃ vadeyyape. Katamacānanda, etamhā sukhā aaṃ sukhaṃ abhikkantataraca paṇītataraca? Idhānanda, bhikkhu sabbaso ākicaāyatanaṃ samatikkamma nevasaānāsaāyatanaṃ upasampajja viharati. Idaṃ kho, ānanda, etamhā sukhā aaṃ sukhaṃ abhikkantataraca paṇītataraca.

Yo kho, ānanda, evaṃ vadeyya etaparamaṃ sattā sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedentīti, idamassa nānujānāmi. Taṃ kissa hetu? Atthānanda, etamhā sukhā aaṃ sukhaṃ abhikkantataraca paṇītataraca. Katamacānanda, etamhā sukhā aaṃ sukhaṃ abhikkantataraca paṇītataraca? Idhānanda, bhikkhu sabbaso nevasaānāsaāyatanaṃ samatikkamma saāvedayitanirodhaṃ upasampajja viharati. Idaṃ kho, ānanda, etamhā sukhā aaṃ sukhaṃ abhikkantataraca paṇītataraca.

90.Paca kho ime, ānanda, kāmaguṇāti ayaṃ pāṭiekko anusandhi. Na kevalampi dve ādiṃ katvā vedanā bhagavatā paattā, pariyāyena ekāpi vedanā kathitā. Taṃ dassento pacakaṅgassa thapatino vādaṃ upatthambhetuṃ imaṃ desanaṃ ārabhi.

Abhikkantataranti sundarataraṃ. Paṇītataranti atappakataraṃ. Ettha ca catutthajjhānato paṭṭhāya adukkhamasukhā vedanā, sāpi santaṭṭhena paṇītaṭṭhena ca sukhanti vuttā. Cha gehassitāni sukhanti vuttāni. Nirodho avedayitasukhavasena sukhaṃ nāma jāto. Pacakāmaguṇavasena hi aṭṭhasamāpattivasena ca uppannaṃ vedayitasukhaṃ nāma. Nirodho avedayitasukhaṃ nāma. Iti vedayitasukhaṃ vā hotu avedayitasukhaṃ vā, taṃ niddukkhabhāvasaṅkhātena sukhaṭṭhena ekantasukhameva jātaṃ.

90. Ny Ananda, c năm dục trưởng dưỡng ny. Thế no l năm? Cc sắc do mắt nhận thức, khả i, khả lạc, khả , khả hỷ, tương ứng với dục, hấp dẫn, cc tiếng do tai nhận thức... cc hương do mũi nhận thức... cc vị do lưỡi nhận thức... cc xc do thn cảm xc, khả i, khả lạc, khả , khả hỷ, tương ứng với dục, hấp dẫn. Ny Ananda, như vậy l năm dục trưởng dưỡng. Ny Ananda, duyn năm dục trưởng dưỡng ny khởi ln lạc v hỷ, như vậy gọi l dục lạc.

Ny Ananda, ai ni như sau: "Lạc v hỷ ny l tối thượng m cc chng sanh c thể cảm thọ", Ta khng thể chấp nhận như vậy. V sao vậy? V c một lạc khc với lạc kia, vi diệu hơn v th thắng hơn. V ny Ananda, lạc ấy khc với lạc kia, vi diệu hơn v th thắng hơn l g? Ở đy, ny Ananda, vị Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện php, chứng v tr Thiền thứ nhất, một trạng thi hỷ lạc do ly dục sanh, c tầm, c tứ. Ny Ananda, lạc ny khc với lạc kia, vi diệu hơn v th thắng hơn.

Ny Ananda, ai ni như sau: "Lạc v hỷ ny l tối thượng m chng sanh c thể cảm thọ", Ta khng thể chấp nhận như vậy. V sao vậy? V c một lạc thọ khc với lạc kia, vi diệu hơn v th thắng hơn. V ny Ananda, lạc ấy khc với lạc kia, vi diệu hơn v th thắng hơn l g? Ở đy, ny Ananda, vị Tỳ-kheo diệt tầm v tứ, chứng v tr Thiền thứ hai, một trạng thi hỷ lạc do định sanh, khng tầm, khng tứ, nội tĩnh nhất tm. Ny Ananda, lạc ny khc với lạc kia, vi diệu hơn v th thắng hơn.

Ny Ananda, ai ni như sau: "Lạc v hỷ ny l tối thượng...",... vi diệu hơn v th thắng hơn l g? Ở đy, ny Ananda, vị Tỷ-kheo ly hỷ tr xả, chnh niệm tỉnh gic, thn cảm sự lạc thọ m cc bậc Thnh gọi l xả niệm lạc tr, chứng v an tr Thiền thứ ba. Ny Ananda, lạc ny khc với lạc kia, vi diệu hơn v th thắng hơn.

Ny Ananda, ai ni như sau: "Lạc v hỷ ny l tối thượng...",... vi diệu hơn v th thắng hơn l g? Ở đy, ny Ananda, vị Tỷ-kheo, xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đ cảm thọ từ trước, chứng v tr Thiền thứ tư khng khổ khng lạc, xả niệm thanh tịnh. Ny Ananda, lạc ny khc với lạc kia, vi diệu hơn v th thắng hơn.

Ny Ananda, ai ni như sau: "Lạc v hỷ ny l tối thượng...",... vi diệu hơn v th thắng hơn l g? Ở đy, ny Ananda, vị Tỷ-kheo vượt qua ton diện sắc tưởng, diệt trừ hữu đối tưởng, khng tư niệm sai biệt tưởng, nghĩ rằng: "Hư khng l v bin", chứng v tr Hư khng v bin xứ. Ny Ananda, lạc ny khc với lạc kia, vi diệu hơn v th thắng hơn.

Ny Ananda, ai ni như sau: "Lạc v hỷ ny l tối thượng...",... vi diệu hơn v th thắng hơn l g? Ở đy, ny Ananda, vị Tỷ-kheo vượt qua ton diện Hư khng v bin xứ, nghĩ rằng: "Thức l v bin," chứng v tr Thức v bin xứ. Ny Ananda, lạc ny khc với lạc kia, vi diệu hơn v th thắng hơn.

Ny Ananda, ai ni như sau: "Lạc v hỷ ny l tối thượng...",... vi diệu hơn v th thắng hơn l g? Ở đy, ny Ananda, vị Tỷ-kheo vượt qua ton diện Thức v bin xứ, nghĩ rằng khng c vật g, chứng v tr V sở hữu xứ. Ny Ananda, lạc ny khc với lạc kia, vi diệu hơn v th thắng hơn.

Ny Ananda, ai ni như sau: "Lạc v hỷ ny l tối thượng...",... vi diệu hơn v th thắng hơn l g? Ở đy, ny Ananda, vị Tỷ-kheo vượt qua ton diện V sở hữu xứ, chứng v tr Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Ny Ananda, lạc ny khc với lạc kia, vi diệu hơn v th thắng hơn.

Ny Ananda, ai ni như sau: "Lạc v hỷ ny l tối thượng m chng sanh c thể cảm thọ", Ta khng thể chấp nhận như vậy. V sao vậy? V c một lạc thọ khc với lạc thọ kia, vi diệu hơn v th thắng hơn. V ny Ananda, lạc ấy khc với lạc kia, vi diệu hơn v th thắng hơn l g? Ở đy, ny Ananda, vị Tỷ-kheo vượt qua ton diện Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng v tr Diệt thọ tưởng định. Ny Ananda, lạc ny khc với lạc kia, vi diệu hơn v th thắng hơn.

91. Ṭhānaṃ kho panetaṃ, ānanda, vijjati yaṃ aatitthiyā paribbājakā evaṃ vadeyyuṃ  saāvedayitanirodhaṃ samaṇo gotamo āha; taca sukhasmiṃ paapeti. Tayidaṃ kiṃsu, tayidaṃ kathaṃsūti? Evaṃvādino, ānanda, aatitthiyā paribbājakā evamassu vacanīyā na kho, āvuso, bhagavā sukhaṃyeva vedanaṃ sandhāya sukhasmiṃ paapeti; api ca, āvuso, yattha yattha sukhaṃ upalabbhati yahiṃ yahiṃ taṃ taṃ tathāgato sukhasmiṃ paapetīti.

Idamavoca bhagavā. Attamano āyasmā ānando bhagavato bhāsitaṃ abhinandīti.

Bahuvedanīyasuttaṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ.

91.Yatthayatthāti yasmiṃ yasmiṃ ṭhāne. Sukhaṃ upalabbhatīti vedayitasukhaṃ vā avedayitasukhaṃ vā upalabbhati. Taṃ taṃ tathāgato sukhasmiṃ paapetīti taṃ sabbaṃ tathāgato niddukkhabhāvaṃ sukhasmiṃyeva paapetīti. Idha bhagavā nirodhasamāpattiṃ sīsaṃ katvā neyyapuggalavasena arahattanikūṭeneva desanaṃ niṭṭhāpesīti.

Papacasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya

Bahuvedanīyasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

   

91. Sự kiện ny xẩy ra, ny Ananda, những du sĩ ngoại đạo c thể ni như sau: "Sa-mn Gotama ni đến Diệt thọ tưởng định, v chủ trương định ấy thuộc về lạc thọ. Như vậy l g, như vậy l thế no? Ny Ananda, được ni vậy, cc du sĩ ngoại đạo cần phải được trả lời như sau: "Ny chư Hiền, Thế Tn khng chủ trương rằng chỉ c những g ty thuộc lạc thọ l thuộc về lạc; v rằng, chư Hiền, Thế Tn chủ trương rằng chỗ no, chỗ no c được lạc thọ, như vậy chỗ ấy, chỗ ấy thuộc về lạc".

Thế Tn thuyết giảng như vậy. Tn giả Ananda hoan hỷ, tn thọ lời Thế Tn dạy.

Ha thượng Thch Minh Chu dịch Việt

  

 

Mục Lục Kinh Trung Bộ Pali -Việt

 

Kinh Trung Bộ

 

 


 


Nguồn: (web Bnh Anson)
Phn đoạn Pali-Việt: Nhị Tường

KINH ĐIỂN 
Home