THIỀN HỌC NAM TRUYỀN

Giác Nguyên dịch Việt, 1996
Nguyên tác: Joseph Goldstein and Jack Kornfield (1987),
"Seeking the Heart of Wisdom - The Path of Insight Meditation",
Shambala Publications, Boston, USA.
 

 

Chương Mở Đầu: Giới Thiệu
Chương 1: Tâm điểm của thiền định
Chương 2: Tại sao phải thiền định
Chương 3: Thiền lư
Chương 4: Những Ma Chướng và Trở Lực của Thiền Định
Chương 5: Các cấp độ thiền định
Chương 6: Thất giác chi
Chương 7: Một bài học qua cuộc đời Đức Phật
Chương 8: Tự do trong tự chế
Chương 9: Đau khổ, nhân tố của t́nh thương
Chương 10: Kiến giải về nghiệp lư- quy luật tác động và phản ứng
Chương 11: Hiểu biết về nghiệp lư- con đường đi đến tự do
Chương 12: Năm nguồn đạo lực cho thiền định
Chương 13: Cuộc đi về nguồn
Chương 14: Con đường lợi tha
Chương 15: Pháp ứng dụng thiền định vào đời sống thường nhật

 

 

 

 

 

 

NGHIÊN CỨU PHẬT PHÁP

 

 

Home