Úc Châu - Zoom - Monday

Sư Giác Nguyên giảng

 

1. Mạt pháp (15-6-2020)

2. Chánh Tín (22-6-2020)

3. Đọc ǵ và không đọc ǵ (29-6-2020)

4. Đọc để buông bỏ (6-7-2020)

5. Nội dung giáo lư căn bản (13-7-2020)

6. Tư lương (20-7-2020)

7. Nhân quả trong nhận thức và hành tŕ (27-7-2020)

8. Cái ǵ và tại sao (3-8-2020)

9. Chuẩn bị (10-8-2020)

10. Hỏi đáp Phật Pháp (17-8-2020)

11. Nên và không nên (14-9-2020)

12. Nhân quả theo tinh thần kinh điển Pali (21-9-2020)

13. Chữ Duyên (28-9-2020)

14. Nguyện (12-10-2020)

15. Chọn cái ḿnh thương hay thương ḿnh (19-10-2020)

16. Ngũ lực (26-10-2020)

17. Ngũ lực (tt) (2-11-2020)

18. Đúng sai (9-11-2020)

19. Nhẫn (16-11-2020)

20. Đạo (23-11-2020)

21. Bùa chú Nam Truyền (30-11-2020)

22. Phong thủy (7-12-2020)

23. Vơ thuật Nam Truyền (14-12-2020)

24. Bát đoán Phật Pháp - Y Thuật  (21-12-2020)

25. Ngọn đèn (29-12-2020)

26. Soi gương (4-1-2021)

27. Dọn pḥng (11-1-2021)

 

 

 

 

 

 

Trang Pháp Thoại

 

 

Home