Pháp thoại

 

 

Tổng hợp

 

Kinh Trung Bộ. Sư Thiện Hảo (mp3) (Khai giảng 5-1-2021)

Kinh Trung Bộ Nhiều giảng sư, lớp Buddha Dhamma Paltalk

Kinh Trung Bộ Nhiều giảng sư, giảng tại Chùa Siêu Lư (mp3)

 

Đọc Hiểu Pali. Sư Thiện Hảo

 

Sư Sán Nhiên giảng

 

Dịch phẩm

Pháp thoại Sư Sán Nhiên giảng

 

 

Sư Chánh Minh giảng

 

Vi Diệu Pháp TK Chánh Minh giảng (youtube)

 

 

Sư Pháp Nhiên giảng

 

Vi Diệu Pháp

 

 

Sư Pháp Quang giảng

 

Kinh Trung Bộ TK Pháp Quang 

 

 

Sư Giác Giới giảng

 

Vi Diệu Pháp TK Giác Giới giảng (youtube)

 

 

Sư Giác Nguyên giảng

 

2020 - Zoom -Monday- Úc Châu

 

Kinh Tăng Chi (2017-2019) (Giảng tại group Vietheravada - Paltalk)

Kinh Trường Bộ (2016-2017) (Giảng tại group Vietheravada - Paltalk)

Kinh Tương Ưng  (2014-2016) (Giảng tại group Vietheravada - Paltalk)

Kinh Pháp Cú  Sư Giác Nguyên giảng

Kinh Trung Bộ Sư Giác Nguyên giảng

Các bài giảng Kinh Trung Bộ (giảng năm 2000-2001)

Tiểu Bộ Kinh (Lục đại chân kinh) (2014)

 

Các bài pháp ngắn

Các khóa tu học tại Mỹ Quốc

Giáo lư căn bản (16) - Thụy Sĩ (audio)

Giáo lư căn bản (16) (youtube)

Giáo lư nâng cao (Intensive course). Virginia. Sư Giác Nguyên giảng

Giáo lư Phật pháp 10 Virginia (youtube)

Giáo lư Phật pháp 11 Houston (youtube)

Giáo lư Phật pháp 12 Houston (youtube)

 

Khóa tu học tại Sydney (3-2019)

 

Trang Pháp âm lưu trữ của các @Vietheravada

 

 

 

 

 

 

 

 

Home