Bộ g Pāli với font Unicode nhanh gọn

Script written by Anandajoti Bhikkhu

 

 

 

Link download: (size: 785KB)

https://www.mediafire.com/?g5302ujr6o5m7zb

Hoặc

Type_Pali_Unicode-Distributable.rar

Đặc điểm v cch dng:


Khng cần ci đặt, chỉ cần chạy software, type được Pāli với font unicode (như Times New Roman, Arial) trn mọi word processor, web-based form


Đnh nhanh gọn:
(Nhấn Alt+ cc k tự cần thm dấu đặc biệt của Pāli, đi khi thm Ctrl, Window key)


Alt + a, i, & u ===> ā ī ū
Alt + t, d, n, l, s, & h ===> ṭ ḍ ṇ ḷ ṣ ḥ
Alt + m ===> ṁ
Ctr + alt + n ===> ṅ
Alt + j ===>
Window key + s ===> ś
About Unicode Hot Keys AHK
This script simplifies the input of diacritic characters in the Unicode range of fonts
Alt + a, i, & u gives macron over a, i & u (simple and capital)
Alt + t, d, n, l, s, & h gives dot under t, d, n, l, s, & h
Alt + m gives dot over m;
Ctr + alt + n gives dot over n
Alt + j gives tilde over n;
Winkey + s gives acute over s
Alt + ` & give double curly opening and closing quotes
Script written by Anandajoti Bhikkhu

 

 

 

 

 

Học ngoại ngữ

Trang Tự Điển

 

 

 

Home