Sư Sán Nhiên (Pasādo) giảng

Phát Thú (Patthana)

 

TK Giác Nguyên

(giảng)

-VIDEOS

- Giáo lư PP 16 (audio)

- Giáo lư PP 16 (Video)

- Giáo lư Phật pháp 10

- Giáo lư Phật pháp 11

- Giáo lư Phật pháp 12

-Khóa tu mùa Vu Lan

 

-Kinh Tăng Chi 

 

-Khóa tu mùa Phật Đản tại Chùa Pháp Vũ FL (5-2019) > End 

 

-A Tỳ Đàm trong quan hệ với pháp môn Tuệ quán. (Giảng tại California 4-2019)

 

-Pháp Môn Tuệ Quán & Giáo Lư A Tỳ Đàm  (Úc Châu) 

 

-Pháp Môn Tuệ Quán Cho Người Dốt Đạo và Bận Rộn (Giảng tại California 1-2019)

 

-Pháp thoại tại Chùa Pháp Vũ, Florida, US (1-2019)

 

- LỚP PALI cho người bắt đầu (CS Huỳnh Trọng Khánh)

 

Kinh song ngữ kèm Sớ giải:

Kinh Tăng Chi Bộ Pali Việt

Kinh Tương Ưng Bộ Pali Việt. 

Kinh Trường Bộ Pali Việt.  

 

VI DIỆU PHÁP

(youtube) 

TK Giác Giới giảng  

TK Chánh Minh giảng

 

TOÀN TẬP các bài giảng Kinh Tạng

 

 

- Tương Ưng (6 tập)

- Trường Bộ (3 tập)

- Tăng Chi (8 tập)

- Tiểu Bộ ( Lục Đại Chân Kinh -1 tập)

Nhật Kư Chép Bằng Kinh (facebook)

 

 

T́nh Khúc Hiên Mây (youtube)

 

   

 

 

 

PHẬT & THÁNH CHÚNG
NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

KINH ĐIỂN

PHÁP THOẠI

BIÊN KHẢO

VĂN
THƠ

TỰ ĐIỂN

HỌC NGOẠI NGỮ

SÁCH XƯA

YOUTUBE
AUDIOBOOKS
FACEBOOK (Group)

FACEBOOK PAGE

New Dharma Readers

About the author

Ven GIAC NGUYEN

Lịch giảng hàng tuần:

CN, Thứ 2, 3, 4

7 giờ tối VN

(Livestream)

 

Đối chiếu giờ các nước

www.vietheravada.net

Gồm các bài pháp thoại và các tác phẩm của Sư Giác Nguyên (bút hiệu Toại Khanh),

cùng một số tư liệu Phật học hỗ trợ cho việc học và nghiên cứu kinh điển

 

Trang này được lập ra để bạn đọc có thể dễ dàng tiếp cận Phật pháp, hoàn toàn phi lợi nhuận,

không tiếp nhận hay kêu gọi hỗ trợ tài chính cho bất cứ tổ chức hay cá nhân nào