Bài mới 7/2024

 

 

 

PHÁP ÂM (youtube)

Giáo Án Trung Bộ Kinh (*) Sư Sán Nhiên giảng

Phát Thú 100-101-102-103-104  (*) Sư Sán Nhiên giảng

Giác Phần Tập Yếu. (*)  Sư Chánh Minh giảng

Pháp Duyên Khởi. (*)  Sư Chánh Minh giảng

Kinh Āḷavaka (*) Sư Chánh Minh giảng

Kinh Tiểu Bộ.(*) Sư Giác Giới giảng

Lớp Mẫu Đề. Sư Pháp Nhiên

 

KINH ĐIỂN

 

Chú Giải Trung Bộ Kinh. (bản thảo)

Tam Tạng, Chú Giải và Phụ Chú Giải bằng thánh ngữ Pāḷi dưới dạng WEB và PDF

Trang Kinh song ngữ Pali Việt

Kinh Trường Bộ Pali -Việt - Sớ Giải

Kinh Trung Bộ- Pali Việt - Sớ Giải

 

GIỚI THIỆU SÁCH ĐĂ VÀ ĐANG XUẤT BẢN

Kinh Trường Bộ Tập 3 - Sư Indacanda

Kathāvatthu - Luận Điểm. Sư Chí Thâm

Dhammapada (Kinh Pháp Cú) Minh Giải Tập 1. TK Chánh Minh

Kinh Niệm Xứ Giảng Giải tập 5. TK Chánh Minh

Nhật Kư Học Pháp (Nhật Kư Chép Bằng Kinh). Nhị Tường

Mười Ba Câu Vấn Đáp Phật Pháp. Pháp Triều (xem Facebook)

Thỉnh sách ấn tống

- Bỏ dác t́m ṛng

- Bắt đầu từ việc nhỏ

- Trái tim không

- Vi Diệu Pháp toát yếu tập III

- Những dấu chân trên con đường nhiệm mầu đến Phật quả

- Sách Hướng dẫn thiền

- Hướng dẫn thiền Anapanasati cho người mới bắt đầu

- Giới thiệu bộ dẫn luận

- Kama, nghiệp, đấng tạo hóa thật sự.

- Kama- nghiệp trong kiếp sống này

- Những phần thiết yếu để tu tập thiền

Thỉnh sách ấn tống Pháp Triều dịch (xem Facebook)

1. Cẩm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp (3 tập)
2. Lộ Tŕnh Tâm Và Sắc Pháp
3. Duyên Hệ Trong Đời Sống B́nh Nhật
4. Luận Giải Về Nghiệp
5. Thanh Tịnh Đạo Giảng Giải - Giới Và Định
6. Phân Tích Duyên Khởi Theo Duyên Hệ

TỰ ĐIỂN & CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Digital Pāḷi Dictionary

Ứng dụng đọc và t́m hiểu Kinh Nikaya (Nikaya Reading) cho hệ điều hành iOS và Android

Vinaya Tạng Luật cho iOS và Android

 

GIỚI THIỆU WEBSITE // LỚP HỌC

Các lớp học Chùa Siêu Lư Phú Định

Giáo lư căn bản và các bài kinh cốt tủy

Lớp học Pali, Vi Diệu Pháp - TS Ryan Nong

Lớp học Kinh Phật Tự Thuyết - Udāna - Thầy Pháp Triều

Bộ sưu tập báo chí số hóa của Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Thư viện SMP – Saigon Meditation Project (SMP)

 

 

 

 

 

 

TRANG BÀI MỚI

 

 

 

Home