ANGUTTARA NIKAYA TĂNG CHI BỘ KINH

 

CHNH KINH PALI

CH GIẢI PALI

BẢN DỊCH VIỆT

10. Cetasovinibandhasuttaṃ

82. Pacime , bhikkhave, cetasovinibandhā. Katame paca? Idha, bhikkhave, bhikkhu kāmesu avītarāgo hotipe ime kho, bhikkhave, paca cetasovinibandhā.

Imesaṃ kho, bhikkhave, pacannaṃ cetasovinibandhānaṃ pahānāya cattāro sammappadhānā bhāvetabbā . Katame cattāro? Idha, bhikkhave, bhikkhu anuppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ anuppādāya chandaṃ janeti vāyamati vīriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati; uppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya anuppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ uppādāya uppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ ṭhitiyā asammosāya bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā chandaṃ janeti vāyamati vīriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati . Imesaṃ kho, bhikkhave, pacannaṃ cetasovinibandhānaṃ pahānāya ime cattāro sammappadhānā bhāvetabbāti. Dasamaṃ.

Sammappadhānavaggo tatiyo.

 

(I-X) (82 - 92) Bốn Như Tc

(Giống như phẩm Bốn niệm xứ trước, chỉ khc ở đy Bốn như tc thế cho Bốn niệm xứ ở trn, v Bốn như tc được diễn tả như sau).

Thế no l bốn?

- Ở đy, ny cc Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập như tc cu hữu với Dục định tinh cần hnh.... cu hữu với Tinh tấn định tinh cần hnh,... cu hữu với Tm định tinh cần hnh,... cu hữu với Tư duy định tinh cần hnh.

 

(9) 4. Iddhipādavaggo

1. Sikkhasuttaṃ

83. Pacimāni , bhikkhave, sikkhādubbalyāni. Katamāni paca? Pāṇātipātope surāmerayamajjapamādaṭṭhānaṃ imāni kho, bhikkhave, paca sikkhādubbalyāni.

Imesaṃ kho, bhikkhave, pacannaṃ sikkhādubbalyānaṃ pahānāya cattāro iddhipādā bhāvetabbā. Katame cattāro? Idha , bhikkhave, bhikkhu chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti, vīriyasamādhi cittasamādhi vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti. Imesaṃ kho, bhikkhave, pacannaṃ sikkhādubbalyānaṃ pahānāya ime cattāro iddhipādā bhāvetabbāti. Paṭhamaṃ.

 

 

84-91. (Yathā satipaṭṭhānavagge tathā iddhipādavasena vitthāretabbā.)

 

10. Cetasovinibandhasuttaṃ

92. Pacime , bhikkhave, cetasovinibandhā. Katame paca? Idha, bhikkhave, bhikkhu kāmesu avītarāgo hotipe ime kho, bhikkhave, paca cetasovinibandhā.

Imesaṃ kho, bhikkhave, pacannaṃ cetasovinibandhānaṃ pahānāya ime cattāro iddhipādā bhāvetabbā. Katame cattāro? Idha, bhikkhave, bhikkhu chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti, vīriyasamādhi cittasamādhi vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti. Imesaṃ kho, bhikkhave, pacannaṃ cetasovinibandhānaṃ pahānāya ime cattāro iddhipādā bhāvetabbāti. Dasamaṃ.

Iddhipādavaggo catuttho.

Yatheva satipaṭṭhānā, padhānā caturopi ca;

Cattāro iddhipādā ca, tatheva sampayojayeti.

 

 

 

Mục Lục Kinh Tăng Chi Bộ Pali-Việt

 


 

Aṅguttaranikāya

 

Aṅguttaranikāya (aṭṭhakathā)

 

Kinh Tăng Chi Bộ

 


 


KINH ĐIỂN 
Home

 

Phn đoạn song ngữ: Tuyết Nga

Updated 28-12-2019