About Ven Giác Nguyên

 

Những Bài Kinh Cốt Tủy (2022)

2020-2021- Zoom -Monday- Úc Châu

 

Kinh Tăng Chi (2017-2019) (Giảng tại group Vietheravada - Paltalk)

Kinh Trường Bộ (2016-2017) (Giảng tại group Vietheravada - Paltalk)

Kinh Tương Ưng  (2014-2016) (Giảng tại group Vietheravada - Paltalk)

Kinh Pháp Cú  Sư Giác Nguyên giảng

Kinh Trung Bộ Sư Giác Nguyên giảng

Các bài giảng Kinh Trung Bộ (giảng năm 2000-2001)

Tiểu Bộ Kinh (Lục đại chân kinh) (2014)

 

Các bài pháp ngắn

Các khóa tu học tại Mỹ Quốc

Giáo lư căn bản (16) - Thụy Sĩ (audio)

Giáo lư căn bản (16) (youtube)

Giáo lư nâng cao (Intensive course). Virginia. Sư Giác Nguyên giảng

Giáo lư Phật pháp 10 Virginia (youtube)

Giáo lư Phật pháp 11 Houston (youtube)

Giáo lư Phật pháp 12 Houston (youtube)

 

Khóa tu học tại Sydney (3-2019)

 

Trang Pháp âm lưu trữ của các @Vietheravada

 

 

 

 

 

 

 

 

Home