Bài mới tháng 10/2023

 

 

 

 

PHÁP

Dụ ngôn của thầy

Bóng ma dưới góc nh́n của Duy thức

Tỳ-kheo-ni đầu tiên ở Việt Nam – măi là ẩn số của lịch sử

Chiếc áo không làm nên nhà sư

Giáo dục vẫn là niềm tin sau cùng c̣n sót lại

Năm điều quán tưởng

Mười ba câu vấn đáp Phật Pháp.

 

TRUYỆN ĐỌC

Tu bụi. (mục lục) Trần Kiêm Đoàn. Tâm Nhă diễn đọc

Tu Bụi 16. Trần Kiêm Đoàn. Tâm Nhă diễn đọc

Tu Bụi 17. Trần Kiêm Đoàn. Tâm Nhă diễn đọc

Tu Bụi 18. Trần Kiêm Đoàn. Tâm Nhă diễn đọc

Tu Bụi 19. Trần Kiêm Đoàn. Tâm Nhă diễn đọc

Tu Bụi 20. Trần Kiêm Đoàn. Tâm Nhă diễn đọc

 

PHÁP ÂM (youtube)

Phát Thú 73, 74, 75, 76  Sư Sán Nhiên giảng

Kinh Trung Bộ.  Sư Pháp Nhiên giảng

Kinh Tiểu Bộ. Sư Giác Giới giảng

Kinh Tập. Sư Giác Giới giảng

Kinh Châu Báu (*) Sư Bửu Hiền giảng

Giác Phần Tập Yếu. (*)  Sư Chánh Minh giảng

Kinh Niệm Xứ. (*) Sư Chánh Minh giảng

Kinh Pháp Cú. (*)  Sư Chánh Minh giảng

Kinh Āḷavaka. Sư Chánh Minh giảng

Bộ Vị Trí (Patthana). Sư Chánh Minh giảng

Mẫu đề tam (*) Sư Chánh Minh giảng

Nhân Chế Định. (*)  King Milanda

 

 

KINH ĐIỂN

Chú Giải Trung Bộ Kinh. (bản thảo)

Tam Tạng, Chú Giải và Phụ Chú Giải bằng thánh ngữ Pāḷi dưới dạng WEB và PDF

Trang Kinh song ngữ Pali Việt

Kinh Trường Bộ Pali -Việt - Sớ Giải

Kinh Trung Bộ- Pali Việt - Sớ Giải

 

GIỚI THIỆU SÁCH ĐĂ VÀ ĐANG XUẤT BẢN

Nhật Kư Học Pháp  (Nhật Kư Chép Bằng Kinh)

Mười Ba Câu Vấn Đáp Phật Pháp. Pháp Triều (xem Facebook)

Chú Giải Kinh Tập. TK Minh Đạt 

Giải Thích Bộ Song Đối. TK Khải Minh

Nữ Giới Và Sự Phục Hồi Tỳ Kheo Ni. TK Chánh Minh (xem Facebook)

Kinh Niệm Xứ. Tập 3. TK Chánh Minh (xem Facebook)

Thỉnh sách ấn tống

- Góp nhặt bụi vàng

- Phúc Hành Tông

- Pháp duyên sanh

- Nghiệp trong kiếp sống này

- Đức Phật và Phật Pháp

- Ân Đức Phật

- Lời Phật dạy

- Giáo tŕnh Chú Giải Tam Tạng Pali

- Sách Hướng dẫn thiền

- Abhidhamma Yếu Giảng

- Siêu lư trung học.

- Những phần thiết yếu để tu tập Thiền.

- Sổ tay thực hành thiền định

Thỉnh sách ấn tống Pháp Triều dịch (xem Facebook)

1. Cẩm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp (3 tập)
2. Lộ Tŕnh Tâm Và Sắc Pháp
3. Duyên Hệ Trong Đời Sống B́nh Nhật
4. Luận Giải Về Nghiệp
5. Thanh Tịnh Đạo Giảng Giải - Giới Và Định
6. Phân Tích Duyên Khởi Theo Duyên Hệ

 

Hùn phước tái bản "Duyên Hệ Trong Đời Sống B́nh Nhật", “Luận Giải Về Nghiệp” và "Phân Tích Duyên Khởi Theo Duyên Hệ" do Pháp Triều biên dịch từ những nguyên tác tiếng Anh. (xem Facebook)

 

 

TỰ ĐIỂN & CÔNG CỤ HỖ TRỢ

 

Ứng dụng đọc và t́m hiểu Kinh Nikaya (Nikaya Reading) cho hệ điều hành iOS và Android

 

GIỚI THIỆU WEBSITE

 

Sách Phật Pháp

Dịch Chú Giải

Bộ sưu tập báo chí số hóa của Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Thư viện SMP – Saigon Meditation Project (SMP)

 

 

 

 

 

 

TRANG BÀI MỚI

 

 

>> Hộp thư liên lạc <<

 

Home