GIÁO TR̀NH

A New Course In Reading Pali by James W. Gair, W. S. Karunatillake

A New Course In Reading Pali: Book + Audio Lessons + Answer Keys by James W. Gair, W. S. Karunatillake

 

Pāli Primer. Gs De Silva. Tỳ khưu Giác Hạnh dịch.

Pāli Hàm Thụ. Tỳ khưu Giác Giới. (Bản PDF)

Học Pali qua kinh tụng. Trương Đ́nh Dũng

Mẫu Tự Pāli và Cách Phát Âm. Tỳ khưu Indacanda.

Introduction to Pali. Warder (pdf)

Introduction to Pāli Grammar (with audio) của trang learning.pariyatti.org. 

Introduction to Pali (Học online)

 

Teach yourself Pali in English. Weragoda Sarada Maha Thero. (Tải xuống máy, giải nén và bấm intro.exe không phải cài đặt)

Văn Phạm Pali. TK Hộ Tông (pdf)

Pali văn phạm TK Hộ Tông

 

Văn Phạm Pali. TK Bửu Chơn

Giáo Tŕnh Pali - HT Thích Minh Châu (pdf)

 

 

Pali Language Study Aids

Pariyatti Learning Center

The Online Pali Tutor

A Course in the Pali Language

Syntax-of-the-Cases

Pāḷi Numbers

Pali Learning For Lay People

Pali Language Books & Grammar Guides (Sách và video hướng dẫn)

 

 

VIDEO

Basic Pali Grammar. Bhante Sugato (youtube)

Videos Pali - lessons. Shraddha

Learning Pali. Ni Sư Liễu Pháp  (youtube)

Lớp Pali. SC Diệu Hiếu  (youtube)

Học Kinh Tụng Pali  (youtube)

Lớp Học Pali Chùa Nam Tông  (youtube)

Lớp Pali Online Chùa Siêu Lư Phú  Định - Sư Tinh Tuệ   (youtube)

Đọc hiểu Pali (Sư Thiện Hảo)   (youtube)

Kênh youtube Học Pali, Vi Diệu Pháp (Gv Ryan Nong)

Học Pali _GV Ryan Nong

Pali Study (Youtuber: Ryan Nong) -- 

 

 

 

TỰ ĐIỂN

Thuật ngữ Luật tạng Pali. Tỳ khưu Giác Nguyên biên dịch.

Tự điển Pali-Việt giản lược. Ḥa thượng Bửu Chơn. 

Từ Điển Pāli – Việt (Tỳ-kheo Tịnh Sự)

Từ Điển Pāli – Việt (Tỳ-kheo Bửu Chơn)  

Từ điển Việt-Pali. TK Định Phúc.

 

English-Pali Dictionary. Metta Net, Sri Lanka.

Buddhist Dictionary. Nyanatiloka Mahathera.

Small Pali-English Glossary of Buddhist Terms. Bhikkhu Bodhi.

Concise Pali-English Dictionary. Buddhadatta Mahathera.

Dictionary of Pali Proper Names 

 

CÔNG CỤ

Học Pali với Kinh Pháp Cú (app dành cho điện thoại)

Tự điển Pali (119Mb. tải xuống và cài trên máy tính)

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng tự điển Pali

Tải phần mềm gơ chữ Pali (Phần mềm Type Pali Unicode Distributable này không cần cài đặt, tự nó thực hiện mă lệnh, do Tỳ kheo Anandajoti viết. Thích hợp với việc sử dụng các font Unicode.)

Nikaya Reading 3.0 (Phần mềm đọc kinh) Updated 4-2017

Cách đánh máy chữ Pali trên máy tính

 

 

 

 

Học ngoại ngữ

Trang Tự Điển

 

 

 

Home