TƯƠNG ƯNG BỘ KINH

Giảng giải

 

TK Giác Nguyên

giảng tại room Vietheravada, paltalk 

=============================

Tập 1

Pali || Chú giải || Dịch Việt

=============================

Lời giới thiệu

 

 

Tập 1 || Tập 2 || Tập 3  || Tập 4 || Tập 5

 

Tên bài kinh mp3 youtube Bài ghi chú Ngày giảng

CHƯƠNG 1. TƯƠNG ƯNG CHƯ THIÊN (chú giải)

       

I. PHẨM CÂY LAU

     

Bộc lưu.  

mp3 youtube note 22-5-2014

Giải thoát.

mp3 youtube note 23-5-2014

Đưa đến đoạn tận.

mp3 youtube note 24-5-2014

Bao nhiêu phải cắt đoạn.

mp3 youtube note 25-5-2014

Tỉnh giác.

mp3 youtube note 26-5-2014
Không liễu tri. Mê loạn. Mong muốn kiêu ngạo. Rừng núi mp3 youtube note 27-5-2014
II. PHẨM VƯỜN HOAN HỶ     note  

Vườn hoan hỷ. Vui thích,

mp3 youtube note 28-5-2014
Không ai bằng con. Giai cấp Sát Đế Lỵ mp3 youtube note 29-5-2014
Tiếng động rừng sâu. Ngủ gục, Biếng nhác. Khó làm. Tàm quư.  mp3 youtube note 30-5-2014
Am tranh.(mp3) Samiddhi | (mp3| mp3/mp3a youtube note 01-6-2014

III. PHẨM KIẾM

    note  

Kiếm

mp3 youtube note 02-6-2014

Phẩm 3 - Bài 3: Triền Phược. (audio) Xúc chạm | (audio)|

mp3/mp3a youtube note 03-6-2014

Chế ngự tâm.(audio) Vị A-la-hán.(audio)  Ánh sáng |  (audio)

mp3/mp3a

mp3c

youtube note 04-6-2014

Nước chảy.(audio) Giàu lớn. (audio) Bốn bánh xe | (audio)|

mp3 youtube note 05-6-2014

IV. PHẨM QUẦN TIÊN

       

Con sơn dương (audio) . Với người thiện | (audio)|

mp3 youtube note 07-6-2014

Xan tham. Lành thay | (audio) (audio)|

mp3/mp3a/

mp3b

youtube note 08-6-2014

Chúng không phải. Hiềm trách thiên. Ḷng tin. Tụ hội  

mp3 youtube note 23-6-2014

Miếng Đá Vụn - (audio) Con gái của Pajjuna (audio)

mp3/mp3a/

mp3b

youtube note 09-7-2014

V. PHẨM THIÊU CHÁY

       

Thiêu cháy. Cho ǵ. Đồ ăn. Một căn rễ 

mp3/mp3a/

mp3b/mp3c

youtube note 10-7-2014

Bậc hoàn toàn. (audio) Thiên nữ (audio)

mp3/ mp3a youtube note 11-7-2014

Trồng rừng, Kỳ Viên

mp3 youtube note 12-7-2014

Xan tham. (audio) Thợ đồ gốm. (audio) Già

mp3/mp3a

mp3b

youtube note 13-7-2014

VI. PHẨM GIÀ

       

 Không già. Bạn. Cơ sở

mp3/mp3a youtube note 14-7-2014

 Sanh nhân.  

mp3 youtube note 15-7-2014

 Phi đạo. Người bạn. Người thi sĩ | (audio)|

mp3 (1) (2) youtube note 17-7-2014

VII. PHẨM THẮNG

       

Danh. Tâm. Khát ái. Kiết sử

mp3/mp3a/

mp3b/mp3c

youtube note 19-7-2014

Triền phược. Bị áp đảo. Bị treo cột. Bị đóng kín. Ước muốn

mp3 youtube note 22-7-2014
 Đời. Đoạn sát. Cổ xe mp3 youtube note 24-7-2014

VIII. PHẨM ĐOẠN

       

Cổ xe (tt). Tài sản. Mưa  (audio) (audio)|

mp3/mp3a youtube note 26-7-2014

Khủng bố. Không già.  

mp3 youtube note 29-7-2014

Dục. Tôn chủ.

mp3 / mp3a youtube note 31-7-2014

 Lương thực. Chớp. Không tranh luận.

mp3/ mp3a /mp3b

youtube

youtube

note 02-8-2014

CHƯƠNG 2. TƯƠNG ƯNG THIÊN TỬ (chú giải)

       

I. PHẨM THỨ NHẤT

       

Kassapa. Ca DiếpKassapa. Ca Diếp2. 

mp3a /mp3b

youtube

youtube

note 06-8-2014

MàghaMàgadha, Dàmali, Kāmada 

mp3 youtube note 07-8-2014

 Pañcālacaṇḍa. Tāyana Candima

mp3 youtube note 09-8-2014

Nhật thiên tử. (Sūriya ) Candimasa

mp3 youtube note 12-8-2014

Veṇḍu; Diighalatthi. Dīghalaṭṭhi. Subrahma. Nandana. Candana, Vāsudatta. Subrahma.

mp3 youtube note 14-8-2014

Kakudhasutta, Uttarasutta, Anāthapiṇḍikasutta, Sivasutta,Khemasutta.

mp3 youtube note 16-8-2014

Khema đến Bài 29: Susīma

mp3 youtube note 19-8-2014

Các ngoại đạo sư

mp3 youtube note 21-8-2014

Tự bảo hộ. Thiểu số. Xử kiện. Mallikā. Tế đàn. Triền phược.

mp3 youtube note 23-8-2014

 Bện tóc. Năm vua. Đại thực

mp3 youtube note 26-8-2014

Chiến tranh. Người con gái. Không phóng dật. Không con. Không cô đơn.

mp3 youtube note 28-8-2014

CHƯƠNG 3. TƯƠNG ƯNG KOSALA (chú giải) (Pali 112)

       

Người. Tổ mẫu. Thế gian. Cung thuật. Ví dụ ḥn núi

mp3 youtube note 02-9-2014

CHƯƠNG 4. TƯƠNG ƯNG ÁC MA (chú giải) (Pali 137) (Việt)

       

Khổ hạnh và nghiệp. Hoan hỉ. B́nh Bát. Đoàn thực.  Người nông phu. Thống trị. Samiddhi. Godhika. Con gái của Ma Vương. Bẫy sập. Tịnh. Con voi.

mp3 youtube note 04-9-2014

Chương 5. TƯƠNG ƯNG TỶ KHEO NI (chú giải)

       
 Tương Ưng Tỷ Kheo Ni: Alavikha. Soma. Gotami. Vijaya. Uppalavannà . Càlà, Upacàlà, Sisupacàlà. Selà. Vajirà mp3

youtube 1

youtube 2

note 06-9-2014

Chương 6. TƯƠNG ƯNG PHẠM THIÊN

(chú giải) (Pali) (dịch Việt)

       

Tương Ưng Phạm Thiên: Thỉnh cầu. Cung kính. Baka

mp3 youtube note 09-9-2014

 Tương Ưng Phạm Thiên (tt): Phóng dật. Kokalika. Sanamkumàra. Arunavàti. Parinibhàna

mp3 youtube note 13-9-2014

Chương 7. TƯƠNG ƯNG BÀ LA MÔN

(chú giải) (Pali) (dịch Việt)

       

Tương Ưng Bà La Môn. Dhananjàni. Phỉ Báng. Asurindaka. Bilangika 

mp3 youtube note 16-9-2014

Tương Ưng Bà La Môn. Bất Hại – Ahimsaka. Bện Tóc. Suddhika. Aggika: Thờ lửa. Sundarika. Bahudhiti 

mp3 youtube note 18-9-2014

Phẩm Bà La Môn cư sĩ. Cày ruộng. Udaya. Devahita. Mahàsàla.

mp3 youtube note 20-9-2014

Phẩm Bà La Môn cư sĩ Mànatthada. Paccaniika.

mp3 youtube note 23-9-2014

Navakammika. Katthahàra. Màtaposaka. Bhikkhaka. Sangàrava. Khomadusa   

mp3 youtube note 25-9-2014

Chương 8. TƯƠNG ƯNG TRƯỞNG LĂO VANG̀SA

(chú giải) ( Pali) (dịch Việt)

       

 Tương Ưng Trưởng Lăo Vanǵsa. Xuất ly. Arati. Khinh miệt. Ananda. Khéo nói

mp3 youtube note 27-9-2014

Xá Lợi Phất. Tự tứ. Kiều Trần Như. Mục Kiền Liên. Gaggarā. Vanǵsa

mp3 youtube note 1-10-2014

Chương 9. TƯƠNG ƯNG RỪNG

(chú giải)  (Pali) (dịch Việt)

       

Tương Ưng Rừng: Viễn Ly. Săn sóc hầu hạ. Kassapagotta. Đa số hay du hành. Ananda.  Anuruddha

mp3 youtube note 2-10-2014

Tương ưng Rừng: Nàgadatta. Gia phụ hay say đắm. Vajjiputta. Tụng đọc kinh điển. Bất chánh tư tuy. Giữa trưa hay tiếng động. Không chế ngự căn. Sen hồng hay sen trắng.

mp3 youtube note 4-10-2014

Chương 10. TƯƠNG ƯNG DẠ XOA

(chú giải)  (Pali) (dịch Việt)

       

Indaka. Sakka. Suciloma. Manibhadda. Sanu. Piyankara

mp3 youtube note 7-10-2014

Punabbasu. Suddata. Sukka. Cira hay Vira. Alava

mp3 youtube note 14-10-2014

Alava (tt). Tương Ưng Sakka: Suvira, Susima.

mp3 youtube note 16-10-2014

Chương 11. TƯƠNG ƯNG SAKKA

(chú giải)  (Pali) (dịch Việt)

       

Dhajaggam

mp3 youtube note 18-10-2014

Phẩm1_Bài 3-Dhajaggam(tt)

mp3 youtube note 21-10-2014

 

Nghe toàn bộ các bài giảng Tương Ưng Kinh theo thứ tự (youtube)

Nghe toàn bộ các bài giảng Tương Ưng Kinh theo thứ tự (mp3)

 

=============================

 

Tập 1 || Tập 2 || Tập 3  || Tập 4 || Tập 5

 

 

 

NGHIÊN CỨU PHẬT PHÁP

 

 

Home