Kinh Tạng Audio

 

TK Sán Nhiên (Pasādo) giảng

Tổng hợp các bài giảng

Kinh Trung Bộ

Tài liệu  

 

TK Pháp Nhiên

-Vi Diệu Pháp

 

- Kinh Trung Bộ (152 bài - Nhiều giảng sư, giảng tại Chùa Siêu Lư)

 

- Lớp Pali Online Vỡ ḷng  (TK Tinh Tuệ hướng dẫn)

 

Tưởng niệm Trưởng Lăo Giác Chánh

 

TK Giác Nguyên

(giảng)

- Zoom Úc Châu

- Kinh Tăng Chi

- Kinh Trung Bộ

- Giáo lư PP 16 (audio)

- Giáo lư PP 16 (Video)

- Giáo lư Phật pháp 10

- Giáo lư Phật pháp 11

- Giáo lư Phật pháp 12

 

VI DIỆU PHÁP

(youtube) 

TK Giác Giới giảng  

TK Chánh Minh giảng

 

Kinh song ngữ kèm Sớ giải:

Kinh Tăng Chi Bộ Pali Việt

Kinh Tương Ưng Bộ Pali Việt. 

Kinh Trường Bộ Pali Việt.  

 

TOÀN TẬP

các bài giảng Kinh Tạng

 

 

- Tương Ưng (6 tập)

- Trường Bộ (3 tập)

- Tăng Chi (11 tập)

- Tiểu Bộ ( Lục Đại Chân Kinh -1 tập)

Nhật Kư Chép Bằng Kinh (facebook)

 

T́nh Khúc Hiên Mây (youtube)

Nhạc: Nhị Tường

Thơ: Toại Khanh

Tŕnh bày: QS Ta

   

 

 

 

PHẬT & THÁNH CHÚNG
LỊCH SỬ PG
NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

KINH ĐIỂN

PHÁP THOẠI

BIÊN KHẢO

VĂN
THƠ

TỰ ĐIỂN

HỌC NGOẠI NGỮ

SÁCH XƯA

YOUTUBE
AUDIOBOOKS
FACEBOOK (Group)

FACEBOOK PAGE

New Dharma Readers

About the author

Ven GIAC NGUYEN

Đối chiếu giờ các nước

Xem ngày Âm lịch

www.vietheravada.net

Gồm các bài pháp thoại và các tác phẩm của Sư Giác Nguyên (bút hiệu Toại Khanh),

cùng một số tư liệu Phật học hỗ trợ cho việc học và nghiên cứu kinh điển

 

Trang này được lập ra để bạn đọc có thể dễ dàng tiếp cận Phật pháp, hoàn toàn phi lợi nhuận,

không tiếp nhận hay kêu gọi hỗ trợ tài chính cho bất cứ tổ chức hay cá nhân nào