Bài mới cập nhật 7/2024

TK Sán Nhiên (Pasādo)

Pháp Thoại

        Giáo án Trung Bộ Kinh

        (Phát Thú)

        (Tứ pháp Siêu Lư)

Sách

 

TK Khải Minh

Sách

 

TK Chánh Minh

Pháp Duyên Khởi

Vi Diệu Pháp

Kinh Niệm Xứ

 

TK Pháp Nhiên

Lớp mẫu đề

Kinh Trung Bộ

Vi Diệu Pháp

 

Nhiều giảng sư,

 Kinh Trung Bộ (152 bài -  giảng tại Chùa Siêu Lư)

 

TK Tinh Tuệ

- Lớp Pali Online Vỡ ḷng

 

Nikaya topic

Tưởng niệm Đức Tịnh Sự

Tưởng Niệm HT Thích Nhất Hạnh

Tưởng niệm Trưởng Lăo Giác Chánh

Tưởng niệm Thượng Tọa Khải Minh

 

Kinh Tạng Audio

 

Kinh song ngữ kèm Sớ giải:

Kinh Tăng Chi Bộ Pali Việt

Kinh Tương Ưng Bộ Pali Việt. 

Kinh Trường Bộ Pali Việt.  

Kinh Trung Bộ Pali Việt

 

TOÀN TẬP

các bài giảng Kinh Tạng

 

 

 

T́nh Khúc Hiên Mây (youtube)

Nhạc: Nhị Tường

Thơ: Toại Khanh

Tŕnh bày: Tạ Quang Sơn

   

 

Chuông Và Lá

Nhạc Nhị Tường

Thơ Toại Khanh

Tiếng hát: Tạ Quang Sơn 

 

 

 

PHẬT & THÁNH CHÚNG
SỬ LIỆU
NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

KINH ĐIỂN

PHÁP THOẠI

BIÊN KHẢO

VĂN
THƠ

TỰ ĐIỂN

HỌC NGOẠI NGỮ

SÁCH XƯA

YOUTUBE

Những Kỷ Niệm Xưa

E - AUDIOBOOKS

FACEBOOK (Group)

Vietheravada

FACEBOOK PAGE

New Dharma Readers

Đối chiếu giờ các nước

Xem ngày Âm lịch

www.vietheravada.net

 

Trang này được lập ra để bạn đọc có thể dễ dàng tiếp cận Phật pháp, hoàn toàn phi lợi nhuận,

không tiếp nhận hay kêu gọi hỗ trợ tài chính cho bất cứ tổ chức hay cá nhân nào

Webmaster: nhituong @ outlook.com

Cập nhật: 2/2023