CHUYỆN PHIẾM THẦY TU

 

Toại Khanh

 

Ai biểu. Toại Khanh

Ai chẳng là dân Việt. Toại Khanh

Ẩn lan. Toại Khanh

Ẩn ngữ Toại Khanh

Áo hạ vàng - Tâm kinh thời đại. Toại Khanh

Avatar. Toại Khanh

Ai xui chim sáo. Toại Khanh

Ai đem chim sáo sang sông. Toại Khanh

Bàn phiếm trên bàn phím. Toại Khanh

Bài học sinh động về giáo lư Duyên Khởi. Toại Khanh

Biết trách ai đây. Toại Khanh

Bóng mây bên lầu hoàng hạc. Toại Khanh

Bóng nguyệt ḷng sông. Toại Khanh

Bức tượng cổ. Toại Khanh

Cầu tre lắt lẻo. Toại Khanh

Chân tu. Toại Khanh

Chết dại. Toại Khanh

Chén trà sư phụ. Toại Khanh

Chỉ thiếu một vầng trăng. Toại Khanh

Chiết tự. Toại Khanh

Chuyện liêu trai trong kinh điển Pali. Toại Khanh

Chuyện Phiếm Thầy Tu - Giới thiệu. Toại Khanh

 

C̣n ǵ thảm hơn. Toại Khanh

Coi chừng lộn chỗ. Toại Khanh

Cơi về. Toại Khanh 

Cô bác sĩ của tôi. Toại Khanh

Cỏ úa c̣n thơm. Toại Khanh

Cơi Di Hi (audio). Toại Khanh

Cơi tâm thức. Toại Khanh

Cuộc đời là một cuộc đi. Toại Khanh

Dấu quê. Toại Khanh

Dấu xưa. Toại Khanh

Dây oan. Toại Khanh (điểm phim)

Dựng. Toại Khanh

Đạo khả đạo phi thường đạo. Toại Khanh

Đạo sĩ hang dơi. Toại Khanh

Đêm Chúa nhớ chùa. Toại Khanh

Điếm cỏ cầu sương. Toại Khanh

Đ̣ ơi. Toại Khanh

Đón xuân này ta nhớ xuân sau. Toại Khanh

Đ̣ ngang. Toại Khanh

Đội đá. Toại Khanh dịch

Đối trọng. Toại Khanh

Đừng bao giờ em hỏi. Toại Khanh

Đừng làm rối thêm. Toại Khanh

Đời hư. Toại Khanh

Đi hái phù vân. Toại Khanh  -  (Diệu Nghiêm diễn đọc)

Đi Myanmar nên biết. Toại Khanh

Email từ tuyệt t́nh cốc. Toại Khanh

Ga chiều. Toại Khanh

Giọt lệ A Tư Đà. Toại Khanh

Hai phương trời. Toại Khanh

Hài cỏ bờ sương. Toại Khanh

Hạnh duyên. Toại Khanh

Hăy yêu như chưa yêu lần nào. Toại Khanh

Hành hương. Toại Khanh

Hành trang. Toại Khanh

H́nh như. Toại Khanh

H́nh như em cũng. Toại Khanh

Hoạt tử mộ. Toại Khanh

Hóa cốt. Toại Khanh

Ḥn cuội. Toại Khanh

Huyền kư. Toại Khanh

Hựu. Toại Khanh

Khói lam cuộc t́nh. Toại Khanh

Không đề. Toại Khanh

Kính tiễn. Toại Khanh

Kỷ vật nào cho em. Toại Khanh

Kiếp nào có yêu nhau. Toại Khanh

Kiếp dă tràng. Toại Khanh

Lăng Minh. Toại Khanh

Lá chúc thư dưới nền cổ tháp. Toại Khanh  

Lá cờ. Toại Khanh  

Lối xưa thu thảo. Toại Khanh

Lệ Giang. Toại Khanh

Lời cuối cho người. Toại Khanh

Mật Tông. Toại Khanh

Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa. Toại Khanh

Một ṿng tay cho Thanh Tạng. Toại Khanh

Một cơi tà dương. Toại Khanh

Một thuở Già Lam. Toại Khanh

Một cơi đi về. Toại Khanh

Một thuở yêu người. Toại Khanh

Nam phương thoại đầu. Toại Khanh

Ngày đó tôi về. Toại Khanh

Ngày đó chúng ḿnh. Toại Khanh

Ngày sau sỏi đá. Toại Khanh

Ngựa quen đường cũ. Toại Khanh

Người đàn bà tôi quen. Toại Khanh

Người t́nh vạn hữu. Toại Khanh (điểm phim)

Người từ trăm năm. Toại Khanh   (Diệu Nghiêm diễn đọc)

Người trong mộng. Toại Khanh  

Nhất tự như sơn. Toại Khanh

Nhật kư Tôn Ngộ Không. Toại Khanh

Nhớ linh xưa. Toại Khanh

Nhưng rồi có những. Toại Khanh

Những giọt thủy ngân. Toại Khanh

Những ngọn nến đời. Toại Khanh

Ngồi giữa mùa thu nhớ lá vàng. Toại Khanh

Nói nhỏ ḿnh nghe. Toại Khanh

Patin Toại Khanh

Phiêu phong. Toại Khanh

Phương trời nào cho em. Toại Khanh

Quà Xuân Cho Lớp Kinh Tạng Vietheravada. Toại Khanh

Quay đầu là bờ. Toại Khanh

Rồi mai em đi. Toại Khanh

Rồi ta lại đón nhau về. Toại Khanh  

Sông đời. Toại Khanh

Sông nắng vườn xưa. Toại Khanh   (Diệu Nghiêm diễn đọc)

Sống là chọn. Toại Khanh  

Sơn tăng và sơn tự. Toại Khanh

Suy niệm về hiện tượng chết. Phạm Kim Khánh dịch

Tản mạn tâm tư. Toại Khanh

Tâm kinh thời đại. Toại Khanh

Tên chùa. Toại Khanh

Tết có là xuân. Toại Khanh

Thiên la địa vơng. Toại Khanh  (Diệu Nghiêm diễn đọc)

Thủy thượng phiêu. Toại Khanh

Thư tiễn một người đi. Toại Khanh

Thư gởi một người quen. Toại Khanh

Tiếc thương một ngọn gió. Toại Khanh

T́nh sử Mỵ Châu. Toại Khanh

Tiếng chim rừng trúc. Toại Khanh

Tiếu ngạo giang hồ. Toại Khanh

Tôi xem phim Quỳnh Chân Y. Toại Khanh  - (Diệu Nghiêm diễn đọc) (điểm phim)

Tôi hay chúng ta. Toại Khanh

Tôi Và Em, Chúng Ta là ai? Toại Khanh

Trái mít xứ người. Toại Khanh

Trên ngọn t́nh sầu. Toại Khanh

Trường ca Kalinga. Toại Khanh

Tư lương. Toại Khanh

Tự tại. Toại Khanh

Tuổi hạc hiên chiều. Toại Khanh

Tương quan hay chẳng là ǵ. Toại Khanh

Từ trăng thôi là nguyệt. Toại Khanh

Thị Kính. Toại Khanh

Tịch hay tịt. Toại Khanh

Tiếng chuông từ bên kia núi. Toại Khanh

T́nh nhỏ làm sao quên. Toại Khanh

Trà tỳ. Toại Khanh

Vạn thọ vô cương. Toại Khanh

Văn minh xà rông. Toại Khanh

Về hay đi. Toại Khanh

Về hay đi. Toại Khanh

 

Về nguồn. Toại Khanh

V́ đâu nên nỗi. Toại Khanh

Vọc nước giỡn trăng. Toại Khanh

Vô vị chân nhân. Toại Khanh

 

Vu Lan nguội. Toại Khanh

Xuân hạ thu đông. Toại Khanh (điểm phim)

Xin thêm dùm một chữ. Toại Khanh

Xin hẹn. Toại Khanh

 

Tạp văn. Toại Khanh

 

 

 

Cập nhật: 2024.

Vi tính: Vân Phương

 

 

TRANG VĂN

 

 

Home